3. Dobudování kapacity Mateřských škol v BMO (SO ORP Ivančice, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Tišnov, Židlochovice – skóre 4 a 5)

Výzva nositele

uzavřená
30. 9. 2022 – 17. 10. 2022
29. 9. 2022 – 31. 12. 2027

2. Dobudování kapacity Mateřských škol v BMO (SO ORP Blansko, Kuřim, Šlapanice – skóre 6)

Výzva nositele

uzavřená
30. 9. 2022 – 17. 10. 2022
29. 9. 2022 – 31. 12. 2027

10. Rozvoj telematiky a odbavovacích systémů v BMO (IROP)

Výzva nositele

uzavřená
16. 11. 2022 – 28. 11. 2022

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Prosinec 2022 – Prosinec 2027

6. Využívání nízkoemisních veřejných dopravních prostředků v BMO

Výzva nositele

uzavřená
16. 11. 2022 – 28. 11. 2022

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
12. 12. 2022 – 31. 12. 2027

9. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO (modernizace)

Výzva nositele

uzavřená
16. 11. 2022 – 28. 11. 2022
24. 11. 2022 – 30. 6. 2024

8. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO (novostavby)

Výzva nositele

uzavřená
16. 11. 2022 – 28. 11. 2022
24. 11. 2022 – 30. 6. 2024

4. Podpora integrace na trhu práce se zaměřením na zvláště ohrožené skupiny trhu práce

Výzva nositele

uzavřená
7. 11. 2022 – 18. 11. 2022
3. 11. 2022 – 5. 5. 2023

22. Bezpečnost dopravy v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Červenec 2023 – Červenec 2023
30. 11. 2022 – 31. 12. 2027

21. Sociální bydlení v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023
3. 11. 2022 – 31. 12. 2027

16. Infrastruktura sociálních služeb v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023
24. 10. 2022 – 31. 12. 2027

13. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu (novostavby) II.

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023
30. 11. 2022 – 30. 6. 2024

24. Rozvoj modrozelené infrastruktury v zastavěném území BMO – veřejná prostranství (IROP)

Výzva nositele

plánovaná
Červenec 2023 – Červenec 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Leden 2023 – Prosinec 2027

19. Rozvoj rekreačních a volnočasových aktivit – cestovní ruch

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Březen 2023 – Prosinec 2027

18. Obnova a udržení kulturního dědictví – památky

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Únor 2023 – Prosinec 2027

17. Obnova a udržení kulturního dědictví – muzea

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Prosinec 2022 – Prosinec 2027

15. Výstavba a zkvalitňování dopravních terminálů a parkovacích systémů v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Únor 2023 – Prosinec 2027

14. Výstavba cyklostezek a budování doprovodné infrastruktury v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Prosinec 2022 – Prosinec 2027

12. Podpora zájmového a neformálního vzdělávání v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Duben 2023 – Září 2027

11. Rozšíření odborných učeben ZŠ v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Prosinec 2022 – Prosinec 2027

23. Rozvoj modrozelené infrastruktury v krajině BMO (OP ŽP)

Výzva nositele

plánovaná
Červenec 2023 – Červenec 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Březen 2023 – Prosinec 2027

20. Služby infrastruktury v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Duben 2023 – Červen 2024