Síť EUROCITIES

EUROCITIES je síť velkých evropských měst nad 250 000 obyvatel. V současné době má více než 140 členů, což představuje významný hlas obyvatel z 39 evropských států. Členství v síti je otevřeno městům s demokraticky zvolenou městskou správou, která jsou současně regionálními centry a mají ambice uplatnit se na mezinárodní úrovni.

Organizaci EUROCITIES má za úkol reprezentovat zájmy měst u institucí EU a národních vlád. Snaží se ovlivňovat rozhodování na celoevropské úrovni a tvorbu legislativy tak, aby bylo přihlíženo k zájmům evropských měst.

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce je součástí dvou pracovních skupin s názvem Metropolitní oblasti a Kohezní politika. V rámci jednotlivých skupin se snažíme ovlivňovat evropskou politiku, která by se zaměřila na zlepšení spolupráce měst a regionů, připravujeme akční plány, evropskou legislativu, sdílíme své zkušenosti dalším metropolitním oblastem, ale také čerpáme příklady dobré praxe evropských metropolí, které nám radí v otázkách metropolitního plánování a budování spolupráce.

Příkladem úspěšné spolupráce je zapojení do projektu MAIA (Metropolitan Areas in Action), v rámci kterého sdíleli odborníci na metropolitní oblasti své přímé zkušenosti s vývojem a řízením spolupráce v metropolích. Závěrečná zpráva popisuje spolupráci na metropolitní úrovni ve 38 městech. Tato zpráva napomohla statutárnímu městu Brno při vymezení Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nového nástroje EU Integrované územní investice (ITI). Závěry výzkumu pracovní skupiny lze stáhnout zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru