Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Výzva Řídicího orgánu:

Uzavřené výzvy řídicího orgánu:

Své projektové záměry vyplňujte prostřednictvím naší webové aplikace  určené na sběr projektových záměrů.

Specifické cíle OPPIK pro Brněnskou metropolitní oblast:

  • 1.2 – Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
  • 3.5 – Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

  • B.5 – Snížení imisní zátěže území (3.5)
  • C.2 – Podpora proinovačních služeb a aplikace výsledků VaV pro firmy v BMO (1.2)

pozn. v závorce za jednotlivými opatřeními je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkonů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace OPPIK 2014 – 2020 – ke stažení zde, vč. dodatku – ke stažení zde.

Seznam výzev

75. Služby infrastruktury IV

Výzva nositele

uzavřená
22. 11. 2021 – 6. 12. 2021

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
22. 11. 2021 – 31. 1. 2022

66. Podpora úspory energie v SZT V

Výzva nositele

uzavřená
20. 1. 2020 – 4. 2. 2020

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
18. 3. 2019 – 18. 3. 2020

64. Služby infrastruktury III

Výzva nositele

uzavřená
21. 1. 2020 – 5. 2. 2020

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
24. 4. 2019 – 30. 4. 2020

55. Služby infrastruktury II

Výzva nositele

uzavřená
1. 7. 2019 – 15. 7. 2019

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
18. 4. 2019 – 31. 12. 2019

44. Podpora úspory energie v SZT IV

Výzva nositele

uzavřená
2. 5. 2019 – 20. 5. 2019

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
18. 3. 2019 – 22. 7. 2019

36. Podpora úspory energie v SZT III

Výzva nositele

uzavřená
16. 4. 2018 – 3. 5. 2018

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 8. 2017 – 31. 8. 2018

35. Služby infrastruktury

Výzva nositele

uzavřená
20. 8. 2018 – 31. 8. 2018

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
11. 4. 2018 – 9. 11. 2018

29. Podpora úspory energie v SZT II

Výzva nositele

uzavřená
8. 1. 2018 – 22. 1. 2018

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 8. 2017 – 31. 8. 2018

13. Podpora úspory energie v SZT

Výzva nositele

uzavřená
15. 9. 2017 – 3. 10. 2017

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 8. 2017 – 31. 8. 2018