Pro žadatele

ITI je novým územním nástrojem z dílny Evropské komise, který slouží k řešení vybraných metropolitních problémů vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených intervencí co největší.

ITI není další operační program, ale nástroj pro území Brněnské metropolitní oblasti, který má rezervovanou alokaci ve vybraných specifických cílech pěti operačních programů ESIF (IROP, OPD, OPPIK, OPŽP, OPZ), jejichž pravidly se žadatel řídí.

Rozložení finanční alokace dle jednotlivých operačních programů:

Oproti individuálním projektům bude muset integrovaný projekt splnit náročnější kritéria hodnocení i proces schvalování, na druhou stranu bude soutěžit o podporu jen s obdobnými projekty z území Brněnské metropolitní oblasti.

Nástroj ITI je tedy primárně určen pro:

Splňujete výše uvedené? Domníváte se, že Váš projektový záměr napomůže rozvoji BMO? Domluvte si s námi konzultaci k Vašemu projektovému záměru.

Své prokonzultované projektové záměry následně přihlašujte do vyhlášené výzvy nositele prostřednictvím naší webové aplikace  určené pro sběr a předkládání projektových záměrů. V této aplikaci vyplníte jednoduchou projektovou fiši, na základě které bude posuzován soulad Vašeho projektového záměru s integrovanou strategií.

Projektový záměr bude posléze posuzován dle kritérií Řídicího výboru, která jsou ke stažení zde.

V případě, že budete nuceni podat žádost o změnu plné žádosti integrovaného projektu, zašlete nám tento vyplněný formulář na e-mail iti@brno.cz.

Časté chyby při vyplňování plných projektových žádostí v IS KP14+.

Cyklus předkládání a schvalování integrovaných projektů:

Se zapojením zprostředkujícího subjektu ITI na úrovni města Brna (v případě IROP a OPPIK):

Bez zapojení zprostředkujícího subjektu ITI na úrovni města Brna (v případě OPD, OPŽP, OPZ):

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru