Pro žadatele 2014-2020

V programovém období 2014 – 2020 se nástroj ITI využíval pro území Brněnské metropolitní oblasti (dříve 167 obcí). Zároveň měl rezervovanou alokaci ve vybraných specifických cílech pěti operačních programů ESIF (IROP, OPD, OPPIK, OPŽP, OPZ), jejichž pravidly se žadatel řídil.

Rozložení finanční alokace dle jednotlivých operačních programů:

Oproti individuálním projektům musel integrovaný projekt splnit náročnější kritéria hodnocení i proces schvalování, na druhou stranu soutěžil o podporu jen s obdobnými projekty z území Brněnské metropolitní oblasti.

Prokonzultované projektové záměry byly přihlašovány do vyhlášené výzvy nositele prostřednictvím naší webové aplikace  určené pro sběr a předkládání projektových záměrů. V této aplikaci žadatel vyplnil jednoduchou projektovou fiši, na základě které byl posuzován soulad Vašeho projektového záměru s integrovanou strategií.

Projektový záměr byl posléze posuzován dle kritérií Řídicího výboru, která jsou ke stažení zde.

Časté chyby při vyplňování plných projektových žádostí v IS KP14+.

Cyklus předkládání a schvalování integrovaných projektů:

Se zapojením zprostředkujícího subjektu ITI na úrovni města Brna (v případě IROP a OPPIK):

Bez zapojení zprostředkujícího subjektu ITI na úrovni města Brna (v případě OPD, OPŽP, OPZ):

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru