Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Seznam výzev

25. Rozvoj modrozelené infrastruktury v krajině BMO (OP ŽP)

Výzva nositele

plánovaná
Červenec 2023 – Červenec 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Březen 2023 – Prosinec 2027