Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Seznam výzev

29. Rozvoj modrozelené infrastruktury v krajině BMO (OP ŽP)

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Červen 2023 – Prosinec 2027