Mezinárodní projekt MECOG-CE

Logo EU

Stali jsme se vedoucím partnerem mezinárodního projektu MECOG-CE – Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě. Projekt začal v dubnu 2023 a potrvá do konce března 2026. Je podpořen z fondů Evropské unie skrze program nadnárodní a meziregionální spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.

Cílem projektu je posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě v partnerských metropolitních oblastech. Záměrem projektu je najít nejlepší nástroje, postupy a příklady dobré praxe pro posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě a aplikovat je v metropolitních oblastech směrem k posílení integrovaného metropolitního strategického a územního rozvoje.

Součástí projektu jsou partneři z řad měst, metropolitních oblastí či výzkumných institucí. Jedná se o:Mapa projektových partnerů

 • Město Brno (Brněnská metropolitní oblast),
 • Město Varšava,
 • Město Ostrava, 
 • Metropolitní oblast Stuttgart, 
 • Metropolitní oblast Berlín-Brandenburg,
 • Metropolitní město Turín, 
 • Karlova univerzita, 
 • Slezská univerzita v Katovicích, 
 • Metropolitní výzkumný institut.

Na projektu se také podílejí i přidružení partneři, a to:

 • Metropolitní město Milán, 
 • Hornoslezská metropolitní oblast, 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
 • Unie polských metropolí, 
 • Eurocities, 
 • METREX.

Město Brno zapojením se do projektu očekává nalezení příkladů a nástrojů, jak dále posílit dobrovolnou metropolitní spolupráci v BMO, což napomůže následnému integrovanému metropolitnímu strategickému a územnímu rozvoji. Takovýto rozvoj je přínosný nejen pro města a obce v BMO, ale také pro samotné občany. Město, potažmo BMO, tím také získá mnohé zkušenosti a znalosti v oblasti řízení projektu takového významu. Příležitost být vedoucí partnerem projektu Interreg získalo město Brno poprvé a je připraveno ji naplno využít.

Způsob práce spočívá v intenzivní spolupráci jednotlivých partnerských měst, výzkumných expertů a zástupců mezinárodních sítí. Spolupráce probíhá na základě mezinárodních setkání, které mají za cíl sdílet dobrou praxi. První setkání partnerů již proběhlo, a to v Brně. Více o tomto setkání naleznete zde. Druhé setkání proběhlo ve Varšavě. O výstupech ze setkání si můžete přečíst více zde. V pořadí třetí setkání se konalo ve Stuttgartu. Výstupy jsou dostupné zde.

Průběh projektu je rozdělen do tří částí:

 • V rámci probíhající první části bude nejprve partnery shrnutý současný status-quo metropolitní spolupráce a řízení v partnerských městech a následně budou identifikovány nejlepší nástroje/příklady dobré praxe, které lze v rámci jejich fungování sdílet a aplikovat na ostatní města a metropolitní oblasti. Zároveň dojde k identifikaci nových nástrojů, kterými lze prohlubovat metropolitní spolupráci a řízení (inspirace z jiných částí Evropy).  
 • Na základě vybraných nástrojů a příkladů dobré praxe vytvoří partneři v druhé části projektu “učící klastry”, jejichž hlavním cílem bude prohlubovat sdílení zkušeností s implementací, řízením a přenositelností těchto nástrojů. Součástí budou i tzv. pilotní akce, které slouží k odzkoušení vybraných nástrojů a metod v praxi. Partneři během této části navrhnou nová řešení v rámci jednotlivých klastrů a vybraných nástrojů. 
 • Třetí část se bude zaměřovat na hlavní cíl spolupráce partnerů, a to tvorbu Strategie pro posilování metropolitní spolupráce a řízení v rámci střední Evropy a vytvoření akčních plánů pro jednotlivé města a metropolitní oblasti.

Součástí projektu bude i tvorba pozičních dokumentů směrem k evropské úrovni, reflektující postavení metropolitních oblastí a měst a jejich výzev (v souvislosti se strategickými evropskými dokumenty). Zároveň bude vytvořena obecná přenositelná metodika posilování metropolitní spolupráce a řízení, která bude následně sdílena dalším městům v rámci střední Evropy.

Výstupy a výsledky:

Jednotlivé výstupy a výsledky projektu zde budou průběžně doplňovány v průběhu celého projektu. Mezi tyto výstupy a výsledky budou patřit již zmíněné dokumenty jako Strategie či akční plány, ale také pilotní akce a navržená nová řešení či Společná metropolitní vize shrnující potřeby metropolitních oblastí. Dále zde budou sdíleny i dílčí výstupy, např. analýza příkladů dobré praxe a nástrojů posilujících metropolitní spolupráci či katalog nově vytvořených řešení.

Projekt má během tří let předpokládaný rozpočet ve výši 1,647 milionu eur (necelých 40 milionů Kč), kdy 80 % z této částky bude spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % prostřednictvím státní dotace.

Představení projektu s přehledem všech partnerů lze nalézt v graficky zpracované verzi v této storymapě (pouze v angličtině). Projekt má také oficiální internetovou stránku, která je vedena v angličtině v rámci webových stránek programu Interreg CENTRAL EUROPE. Navštívit ji můžete zde. Projekt má dále vlastní profil na sociální síti LinkedIn, který můžete sledovat zde. Ten je také pouze v angličtině.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru