Domů Aktuality 44 příkladů dobré praxe ve 14 tematických oblastech. Ve Varšavě odstartovala další fáze projektu MECOG-CE!

44 příkladů dobré praxe ve 14 tematických oblastech. Ve Varšavě odstartovala další fáze projektu MECOG-CE!

Publikováno: 9. listopadu 2023

Projekt MECOG-CE, který se zaměřuje na posilování metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě, dosáhl na druhém mezinárodním setkání konaném ve dnech 19. a 20. října 2023 ve Varšavě dalšího milníku. Na tomto setkání se projektové konsorcium zabývalo dvěma významnými aktivitami zaměřujícími se na nalezení nejlepších nástrojů a příkladů dobré praxe a vytvoření Společné metropolitní vize.

Setkání bylo zahájeno úvodním projevem náměstka primátora Varšavy Michała Olszewského, který přivítal všechny účastníky.

Sdílené výzvy: společná vize pro středoevropské metropolitní oblasti

Univerzita Karlova, projektový partner a jeden z vedoucích pracovního balíčku 1, představila první odevzdaný výstup, který identifikoval výzvy specifické pro středoevropské metropolitní oblasti. Mezi významné výzvy patří změna klimatu, udržitelná mobilita, suburbanizace, rozrůstání měst, změna populace a dodávky energie. Partneři diskutovali o výstupech tohoto dokumentu ve vztahu k dalším částem projektu, kterým je vytvoření Společné metropolitní vize. Projektové konsorcium se zapojilo do plodné diskuse o přínosech a výhodách metropolitní spolupráce a potřebách metropolitních oblastí, pokud jde o posilování jejich postavení na národní a evropské úrovni. Společná metropolitní vize bude sloužit jako dokument k prosazování a zdůraznění významu metropolitních oblastí a metropolitní spolupráce.

Identifikace nejlepších příkladů dobré praxe pro silnější metropolitní spolupráci ve střední Evropě

Slezská univerzita v Katovicích, také projektový partner a druhá vedoucí instituce pracovního balíčku 1, následně představila fundované shrnutí analýzy nejlepších nástrojů a příkladů dobré praxe pro posilování metropolitní spolupráce a řízení v metropolitních oblastech jednotlivých partnerů. Ukázalo se, že nejčastějšími oblastmi jsou doprava, vzdělávání, prostorové plánování, regionální rozvoj a řízení metropolitních oblastí. Tato analýza posloužila jako základ pro další části setkání.

Během workshopu každý partner prezentoval až pět nejlepších příkladů dobré praxe ze své metropolitní oblasti. Bylo identifikováno celkem 44 příkladů, které poslouží jako východisko pro další aktivity. Tyto nejlepší nástroje a příklady dobré praxe zahrnují např. různé finanční nástroje pro rozvoj metropolitních oblastí, integrované dopravní systémy, plány využití nábřeží, potravinové oblasti, strategické plány, několik nástrojů pro širší zapojení různých aktérů v rámci dané oblasti a další. Tyto nástroje podporují efektivnější spolupráci v metropolitních oblastech. Katalog všech nejlepších nástrojů a příkladů dobré praxe bude představen v dubnu 2024.

Po zevrubné diskusi o analyzovaných nejlepších nástrojích a příkladech dobré praxe byly do užšího seznamu zařazeny ty, které mají vysoký potenciál přenositelnosti v rámci rozvoje společných akcí a nových řešení. Po varšavském setkání každý partner uspořádá setkání se svými regionálními aktéry, aby tyto nejlepší příklady dobré praxe a nástroje z užšího seznamu prodiskutovali a vybrali ty, u nichž preferují, aby byly prostudovány a realizovány v dalších fázích projektu (ve spojení s pilotními akcemi a novými řešeními).

Co dál? Míříme k pilotním akcím a novým řešením

Projektové setkání znamenalo také zahájení pracovního balíčku 2. Vedoucí partner, město Brno, navrhl osnovu, agendu a nezbytné kroky druhého pracovního balíčku. Byl představen plán a obsah jeho výstupů. Vedoucí pracovního balíčku také představil proces formování study clusterů, které budou poté vyvíjet společné akce a nová řešení. Study clustery budou vycházet z identifikovaných a vybraných nejlepších příkladů dobré praxe a nástrojů.

Druhé mezinárodní setkání projektu ve Varšavě podpořilo spolupráci a dialog mezi partnery, což představuje důležitý základ pro dosažení cíle projektu – posilování metropolitní spolupráce a řízení.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z Brněnské metropolitní oblasti.

Kontaktní údaje

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Magistrát města Brna
Husova 12, 601 67 Brno
Máte nějaký nápad, jak zlepšit Brněnskou metropolitní oblast?
Nenašli jste, co jste hledali?
Chcete na stáž?
Nastavení cookies Zásady používání souborů cookies