Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva řídicího orgánu:

Své komunikované projektové záměry přihlašujte do vyhlášené výzvy nositele prostřednictvím naší webové aplikace  určené pro sběr a předkládání projektových záměrů.

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO:

Kompletní aktuální soubor se všemi kritérii pro hodnocení integrovaných projektů naleznete ke stažení zde (stav k červnu 2019).

Dne 20. 6. 2019 byly schváleny změny kritérií pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO, které se týkají specifického cíle 1.2 (terminály a parkovací systémy).

Dne 16. 5. 2018 byly schváleny změny kritérií pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO, které se týkají specifických cílů 1.2 (telematika, cyklostezky, terminály), 2.1 (komunitní centra, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, sociální bydlení), 2.4 (předškolní vzdělávání, infrastruktura ZŠ a SŠ) – dokument ke stažení.

Dne 8. 6. 2017 byly schváleny změny kritérií pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO – dokument ke stažení, které se týkají specifických cílů 1.2 (cyklostezky) a 2.4 (infrastruktura základních škol). 

Dne 24. 11. 2016 byla schválena kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO – dokument ke stažení. Kritéria se týkají specifických cílů 1.1 (silnice), 1.2 (terminály a parkovací systémy) a 2.4 (předškolní vzdělávání, infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol, infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) a dále aktualizována kritéria k aktivitě nízkoemisní a bezemisní vozidla – dokument ke stažení.

Dne 23. 5. 2016 byla schválena kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO – dokument ke stažení. Kritéria se týkají specifických cílů 1.2 (pouze cyklodoprava, telematika a vozidla VHD), 2.12.4 (pouze MŠ).

Specifické cíle IROP pro Brněnskou metropolitní oblast:

 • 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Integrovaný regionální operační program

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

 • A.1 – Terminály veřejné dopravy a systémy P+R (1.2)
 • A.3 – Dopravní prostředky veřejné dopravy (1.2)
 • A.4 – Dopravní telematika a informační systémy (1.2)
 • A.5 – Regionální silniční síť navazující na síť TEN-T (1.1)
 • A.6 – Cyklistická a pěší doprava (1.2)
 • C.4 – Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení (2.4)
 • D.2 – Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb (2.1)
 • D.3 – Budování sociálního bydlení (2.1)

Pozn.: v závorce za jednotlivými opatřeními je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu.

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkonů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP 2014 – 2020 – ke stažení zde.

Seznam výzev

74. Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) III

Výzva nositele

uzavřená
29. 3. 2021 – 27. 10. 2021

Výzva ZS ITI

uzavřená
10. 5. 2021 – 31. 12. 2021

70. Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů VII (A)

Výzva nositele

uzavřená
14. 9. 2020 – 28. 9. 2020

Výzva ZS ITI

uzavřená
18. 9. 2020 – 16. 11. 2020

68. Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů VI (A)

Výzva nositele

uzavřená
25. 5. 2020 – 9. 6. 2020

Výzva ZS ITI

uzavřená
1. 6. 2020 – 1. 7. 2020

59. Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů V (A)

Výzva nositele

uzavřená
20. 1. 2020 – 4. 2. 2020

Výzva ZS ITI

uzavřená
11. 3. 2020 – 15. 4. 2020

49. Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) IV

Výzva nositele

uzavřená
26. 11. 2018 – 11. 12. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
13. 12. 2018 – 31. 1. 2019

53. Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II

Výzva nositele

uzavřená
4. 9. 2019 – 23. 9. 2019

Výzva ZS ITI

uzavřená
1. 10. 2019 – 31. 10. 2019

51. Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů IV

Výzva nositele

uzavřená
18. 3. 2019 – 2. 4. 2019

Výzva ZS ITI

uzavřená
23. 4. 2019 – 31. 7. 2019

43. Telematika pro veřejnou dopravu II (IROP)

Výzva nositele

uzavřená
22. 8. 2018 – 7. 9. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
3. 9. 2018 – 10. 10. 2018

41. Infrastruktura sociálních služeb III

Výzva nositele

uzavřená
22. 8. 2018 – 7. 9. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
1. 10. 2018 – 7. 11. 2018

40. Výstavba a modernizace přestupních terminálů III

Výzva nositele

uzavřená
22. 8. 2018 – 7. 9. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
3. 9. 2018 – 10. 10. 2018

28. Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) II

Výzva nositele

uzavřená
11. 12. 2017 – 4. 1. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
2. 1. 2018 – 31. 1. 2018

26. Infrastruktura komunitních center II

Výzva nositele

uzavřená
15. 11. 2017 – 1. 12. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
12. 12. 2017 – 28. 2. 2018

15. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

Výzva nositele

uzavřená
21. 4. 2017 – 10. 5. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
18. 5. 2017 – 29. 6. 2017

11. Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Výzva nositele

uzavřená
3. 4. 2017 – 28. 4. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
11. 4. 2017 – 31. 5. 2017

10. Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Výzva nositele

uzavřená
3. 3. 2017 – 20. 3. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
6. 3. 2017 – 17. 5. 2017

17. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III

Výzva nositele

uzavřená
28. 8. 2017 – 11. 9. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
4. 9. 2017 – 23. 10. 2017

18. Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ)

Výzva nositele

uzavřená
21. 8. 2017 – 11. 9. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
4. 9. 2017 – 24. 10. 2017