Memorandum o vzájemné spolupráci

V roce 2014 bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci mezi městem Brnem, Jihomoravským krajem a pěti obcemi ORP (Šlapanice, Kuřim, Rosice, Židlochovice, Slavkov u Brna).  Účelem těchto memorand byla dohoda na společném koordinovaném integrovaném přístupu v území Brněnské metropolitní oblasti (např. Propojování subjektů veřejné správy a dalších subjektů v BMO, spolupráce na strategii BMO, investičních či neinvestičních aktivitách v území atd.) 

Na tato memoranda navázalo memorandum z roku 2018. Na základě dosavadních získaných zkušeností a řešených témat byla vyvolána potřeba navrhnout aktualizované znění Memoranda o metropolitní spolupráci po roce 2020 mezi městem Brnem, Jihomoravským krajem a městy Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice a Židlochovice. Účelem memoranda je deklarování pokračující spolupráce, zajištění kontinuity ve společném koordinovaném přístupu v rozvoji území Brněnské metropolitní oblasti, aktualizaci a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI, přípravě a realizaci společných projektů, dalšího rozvoje území a za účelem efektivního využívání veřejných prostředků. 

K tomuto memorandu se v roce 2020 přidalo šesté město tvořící obec ORP, a to Ivančice. 

Soubory ke stažení:

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru