Mezinárodní projekt METRO

Brněnská metropolitní oblast je od června 2019 součástí mezinárodního výzkumného projektu ESPON METRO – Role a budoucí perspektivy kohezní politiky ve strategickém plánování metropolitních oblastí a měst.

Tento projekt identifikuje metropolitní oblasti a města v Evropské unii ve snaze posílit jejich roli a vliv v rozhodovacím procesu týkajícím se programového období 2021+ a v kohezní a regionální politice celkově. Projekt si klade za cíl analyzovat a porovnat roli politiky soudržnosti v procesu plánování a implementace metropolitní agendy u vybraných evropských metropolí. Součástí projektu jsou tyto metropolitní oblasti: Turín (hlavní koordinátor), Barcelona, Brusel, Lisbon, Lyon, Gdansk-Gdyna-Sopot, Florencie, a Riga. Cílem výzkumného projektu je poskytnout důkazy o tom, jak mohou metropolitní oblasti prostřednictvím své agendy přispět k dosažení konkrétních cílů politiky soudržnosti, tak aby evropské metropolitní oblasti byly hlavními aktéry při navrhování programů a strategií k provádění kohezní politiky. Dílčím záměrem projektu je rovněž popsat přidanou hodnotu uplatňování kohezní politiky na metropolitní úrovni a podat analýzu toho, jak by měla politika soudržnosti integrovat metropolitní rozměr.

Výzkumný projekt bude trvat do října roku 2021, doprovodné aktivity by měly být realizovány do února 2022. Od výstupů projektu ESPON město Brno očekává především získání nových vědomostí při řízení metropolitní oblasti (rozvoj, plánování, spolupráce), sdílení příkladů dobré praxe a specifických řešení, která bude moci Brno implementovat do svého rozvoje.

Prvním výstupem projektu je Úvodní zpráva (tzn. Inception report), která rozvíjí cíle výzkumu, jeho metodický rámec a kontext ve kterém působí jednotlivé zúčastněné metropolitní oblasti. Úvodní zprávu naleznete zde. Přílohu zprávy v podobě popisu aktuální situace jednotlivých metropolitních oblastí naleznete zde. Případové studie metropolitních oblastí informují o dosavadní roli měst v uplatňování národní a regionální kohezní politiky, vliv na přípravu dohod o partnerství a úrovni účasti metropolitních oblastí v procesu plánování kohezní politiky pro další programové období. Zpráva rovněž nabízí podrobný popis nástrojů kohezní politiky, které města využívají, zapojování relevantních stakeholderů, tvorbě strategií a vztahů mezi cíli politiky soudržnosti a plánováním a realizací metropolitních cílů.

      

Projekt Role a budoucí perspektivy kohezní politiky ve strategickém plánování metropolitních oblastí a měst je zpracováván pod hlavičkou výzkumného týmu Politecnico di Torino (hlavní kontraktor). Součástí projektu je i tým Karlovy univerzity profesora Luďka Sýkory, Univerzity Libre v Bruselu aj. Více informací o projektu můžete rovněž najít na oficiálních stránkách programu ESPON.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru