Výstupy z PS

 

Programové rámce schválené ŘV BMO (30. 8.) a ZMB (6.9.) programové rámce
ISR BMO 21+ schválená MMR ČR dne 30. 8. 2022 (koncepční část) finální verze + přílohy
Výstupy z jednotlivých samostatných jednání 4 PS (srpen 2022) PS Sociální oblast a vzdělávání (část sociální, 8. 8. 2022)

PS Životní prostředí (9. 8. 2022)

PS Sociální oblast a vzdělávání (část vzdělávání, 10. 8. 2022)

PS Udržitelná mobilita (11. 8. 2022)

PS Horizontální (24. 8. 2022)

ISR BMO 21+ schválená ZMB dne 17. 5. 2022 finální verze+přílohy (verze k 17. 5. 2022)
ISR BMO 21+ schválená ŘV BMO dne 23. 2. 2022 finální verze ISR BMO 21+ (verze k 23.2. 2022)
Podoba ISR BMO 21+ po zapracování připomínek PS (srpen 2021) prefinální verze ISR BMO 21+ po zapracování připomínek (verze k 6. 8. 2021)

připomínkový list k ISR BMO 21+ – vypořádání (verze k 6. 8. 2021)

Společné jednání všech PS k představení prefinální verze ISR BMO 21+ (29. 6. 2021) prezentace z jednání 29.6.2021

prefinální verze ISR BMO 21+ k připomínkování (verze k 9. 7. 2021)

připomínkový list k ISR BMO 21+ (verze 9.7.2021)

prezenční listina

Podoba ISR BMO 21+ po jarních jednáních PS a ŘV BMO verze ISR BMO 21+ (k 21. 5. 2021)
Prezentace z jednotlivých samostatných jednáních PS (únor, březen 2021) PS Udržitelná mobilita (16. 2. 2021) + prezenční listina

PS Životní prostředí (18. 2. 2021) + prezenční listina

PS Sociální oblast a vzdělávání (část vzdělávání, 2. 3. 2021) + prezenční listina

PS Horizontální (4. 3. 2021) + prezenční listina

PS Sociální oblast a vzdělávání (část sociální, 11. 3. 2021) + prezenční listina

Témata, cíle a opatření ISR BMO 21+ témata, cíle opatření vč. diskuse na PS + vypořádání připomínek (k 1. 9. 2020)

témata, cíle a opatření ISR BMO 21+ před ŘV BMO

finální podoba témat, cílů a opatření schválena ŘV BMO (22. 10. 2020)

Výstupy z jednotlivých samostatných jednání 4 PS (květen, červen 2020) finální podoba vize BMO

analytická východiska ISR BMO 21+

výstupy jednání z PS Udržitelná mobilita (26. 5. 2020)+prezenční listina

výstupy jednání z PS Životní prostředí (26. 5. 2020)+prezenční listina

výstupy jednání z PS Sociální oblast a vzdělávání (28. 5. 2020)+prezenční listina

výstupy jednání z PS Horizontální (9. 6. 2020)+prezenční listina

výstupy z jednání z PS Horizontální (4. 8. 2020)+prezenční listina

Výstupy ze společného jednání všech PS (28. 11. 2019) úvodní prezentace z jednání

marketingová strategie BMO

tvorba vize BMO

prezenční listina

Výstupy ze společného jednání všech PS (19. 6. 2019) prezentace z jednání+prezenční listina

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru