Výstupy z PS

 

 

Programové rámce schválené daným řídicím orgánem (aktuální) IROP (schválen 12. 12. 2023)

OPD (schválen 13. 12. 2023)

OPŽP (schválen 19. 12. 2023)

ISR BMO 21+ schválená ŘV BMO 7. 12. 2023 ZMB dne 12. 12. 2023 (koncepční část) finální verze
Programové rámce schválené daným řídicím orgánem (neaktuální) IROP (schválen 30. 1.2023)

OPD (schválen 25. 11. 2023)

Programové rámce schválené ŘV BMO (30. 8.2022) a ZMB (6.9.2022) programové rámce
ISR BMO 21+ schválená MMR ČR dne 30. 8. 2022 (koncepční část) finální verze + přílohy
Výstupy z jednotlivých samostatných jednání 4 PS (srpen 2022) PS Sociální oblast a vzdělávání (část sociální, 8. 8. 2022)

PS Životní prostředí (9. 8. 2022)

PS Sociální oblast a vzdělávání (část vzdělávání, 10. 8. 2022)

PS Udržitelná mobilita (11. 8. 2022)

PS Horizontální (24. 8. 2022)

ISR BMO 21+ schválená ZMB dne 17. 5. 2022 finální verze+přílohy (verze k 17. 5. 2022)
ISR BMO 21+ schválená ŘV BMO dne 23. 2. 2022 finální verze ISR BMO 21+ (verze k 23.2. 2022)
Podoba ISR BMO 21+ po zapracování připomínek PS (srpen 2021) prefinální verze ISR BMO 21+ po zapracování připomínek (verze k 6. 8. 2021)

připomínkový list k ISR BMO 21+ – vypořádání (verze k 6. 8. 2021)

Společné jednání všech PS k představení prefinální verze ISR BMO 21+ (29. 6. 2021) prezentace z jednání 29.6.2021

prefinální verze ISR BMO 21+ k připomínkování (verze k 9. 7. 2021)

připomínkový list k ISR BMO 21+ (verze 9.7.2021)

prezenční listina

Podoba ISR BMO 21+ po jarních jednáních PS a ŘV BMO verze ISR BMO 21+ (k 21. 5. 2021)
Prezentace z jednotlivých samostatných jednáních PS (únor, březen 2021) PS Udržitelná mobilita (16. 2. 2021) + prezenční listina

PS Životní prostředí (18. 2. 2021) + prezenční listina

PS Sociální oblast a vzdělávání (část vzdělávání, 2. 3. 2021) + prezenční listina

PS Horizontální (4. 3. 2021) + prezenční listina

PS Sociální oblast a vzdělávání (část sociální, 11. 3. 2021) + prezenční listina

Témata, cíle a opatření ISR BMO 21+ témata, cíle opatření vč. diskuse na PS + vypořádání připomínek (k 1. 9. 2020)

témata, cíle a opatření ISR BMO 21+ před ŘV BMO

finální podoba témat, cílů a opatření schválena ŘV BMO (22. 10. 2020)

Výstupy z jednotlivých samostatných jednání 4 PS (květen, červen 2020) finální podoba vize BMO

analytická východiska ISR BMO 21+

výstupy jednání z PS Udržitelná mobilita (26. 5. 2020)+prezenční listina

výstupy jednání z PS Životní prostředí (26. 5. 2020)+prezenční listina

výstupy jednání z PS Sociální oblast a vzdělávání (28. 5. 2020)+prezenční listina

výstupy jednání z PS Horizontální (9. 6. 2020)+prezenční listina

výstupy z jednání z PS Horizontální (4. 8. 2020)+prezenční listina

Výstupy ze společného jednání všech PS (28. 11. 2019) úvodní prezentace z jednání

marketingová strategie BMO

tvorba vize BMO

prezenční listina

Výstupy ze společného jednání všech PS (19. 6. 2019) prezentace z jednání+prezenční listina

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru