Naplňování strategie

Nositelem Strategie je statutární město Brno. Nejen v období realizací strategie v letech 2016-2023, ale i v budoucnu na sebe město Brno bere významnou roli lídra a související úkoly při rozvoji celé metropolitní oblasti. Zodpovědnost za řízení a koordinaci naplňování integrované strategie a rozvoj metropolitní spolupráce má Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce. Zprostředkujícím subjektem vybraných operačních programů (IROP a OPPIK) je referát Zprostředkující subjekt ITI. 

Řídicí skupina, která fungovala během procesu tvorby Strategie, byla transformována na Řídicí výbor. Ten se podílí na hodnocení souladu předložených projektů se Strategií, čímž je doporučuje k případné dotační podpoře. Pracovní skupiny se podílí na přípravě a koordinaci jednotlivých integrovaných projektů a přípravě podkladů pro Řídicí výbor. Koordinátorem celého procesu je manažer ITI a jeho tým, který je jmenován Radou města Brna. 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru