Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Výzva řídicího orgánu:

Uzavřené výzvy řídicího orgánu:

Své projektové záměry vyplňujte prostřednictvím naší webové aplikace  určené na sběr projektových záměrů.

Specifické cíle OPŽP pro Brněnskou metropolitní oblast:

  • 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
  • 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

OP Životní prostředí

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

  • B.3 – Protipovodňová opatření (1.3)
  • B.7 – Materiálové a energetické využití odpadů (3.2)

pozn. v závorce za jednotlivými opatřeními je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu

Seznam výzev