Sociodemografická analýza BMO (2013)


Studie se zabývá sociálně-demografickými charakteristikami obyvatelstva Brněnské metropolitní oblasti v podrobném územním členění a navazuje na Sociální analýzu územních části města Brna. Data pocházejí ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a jsou strukturována podle „základních sídelních jednotek“. Zaměřuje se např. na počet a hustotu obyvatelstva, strukturu obyvatelstva dle pohlaví, dle věku, na míru ekonomické aktivity včetně zaměstnanosti podle sektorů, vzdělanostní strukturu obyvatelstva aj. Studie slouží jako analytický podklad při vytváření dalších koncepčních dokumentů.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru