Plánování na úrovni BMO

Proč ne pouze Brno, ale celá metropolitní oblast?

Z reálného pohledu již město Brno dávno překročilo funkčně své administrativní hranice, což činí potíže na různých úrovních plánování, řízení a správy. Tyto procesy totiž zatím nejsou koordinovány, natož legislativně ošetřeny, jak tomu běžně bývá v západoevropských zemích.

Město Brno si je toho vědomo a neprofiluje se jako funkčně a administrativními hranicemi uzavřená prostorová jednotka, ale jako součást širšího území Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Společně ve spolupráci s ostatními městy a obcemi píšeme novou kapitolu z hlediska chápání pojmu strategické plánování v České republice. Územní nástroj ITI z dílny Evropské komise se stává tím správným impulsem pro nastavení dlouhodobé spolupráce mezi Brnem a okolními obcemi, která je výhodná pro všechny zainteresované strany. Metropolitní rovina se rovněž intenzivně promítá do celoměstské strategie Brno2050 a je také zohledněna ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+.

Co tím dlouhodobě sledujeme?

Provázaný systém vztahů v rámci celé Brněnské metropolitní oblasti je katalyzátorem jejího ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti. Nastavujeme systémovou metropolitní spolupráci především v oblasti strategického a územního plánování, která do budoucna nebude zohledňovat pouze evropské dotační zdroje. Díky koordinovanému rozvoji a správě BMO jsou uspokojovány rostoucí nároky na kvalitu technické a dopravní infrastruktury, životního prostředí, dostupnost a lokalizaci veřejných služeb, bydlení i podnikání. Tím roste kvalita života obyvatel celé Brněnské metropolitní oblasti. Držme si palce! 🙂

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru