Metropolitní MUNISS

V ročníku 2018/2019 Mezinárodní a meziuniverzitní studentské soutěže (ve zkratce MUNISS) bylo metropolitní téma jednou velkou premiérou. Hlavním záměrem projektu MUNISS je rozvoj spolupráce města Brna s nadanými studenty největších vysokých škol v Brně a tvorba praktických studií s potenciálem realizace na území města.

Studentský tým se zabýval revitalizací nevyužívané lokality pískoven na jihu Brněnské metropolitní oblasti. Řešené území projektu se nachází na území Židlochovicka, do něhož spadají katastry obcí Bratčice, Ledce, Hrušovany, Žabčice a Medlov. V tuto chvíli není oblast pískoven vyhledávanou lokalitou pro rekreaci, avšak v horizontu následující desítek let se počítá s tím, že dojde k vytěžení zásob a ukončení těžby. Díky revitalizaci se pískovny promění na vodní plochy zlepšující vodní režim i mikroklima a zvýší atraktivitu prostředí. V návaznosti na tyto plochy vzniknou rekreační areály s ubytovacím, stravovacím a sportovním zázemím i plochy pro konání kulturních akcí a festivalů.

Zajímají Vás konkrétní nápady, se kterými studenti přišli? Potom čtěte dále. 😊

Navrhovaný stav počítá s novou podobou krajiny, která v sobě nese původní nezměněnou část, historické struktury a krajinné znaky, které nová tvář krajiny rozvíjí. Systém vodních ploch doplněných o břehové porosty, lesy a krajinná zeleň slouží primárně k obnovení přírodních procesů v dané lokalitě. Dále je potřeba prohlubovat také vztah člověka k přírodě, ať už formou rekreace, aktivního sportovního vyžití, či pocitem sounáležitosti, pozorováním a zájmem o krajinu kolem sebe.

Na vizualizaci níže můžete vidět navržená řešení v dané lokalitě:

  • Rekreace u vody. Nové vodní plochy ke koupání, vodním sportům i k odpočinku, které naplní požadavky na rekreační zázemí v území.
  • Cesty krajinou a stromořadí. Historická cesta z Hrušovan k zámku v Židlochovicích propojí obě místa pro místní i pro turisty. Historická císařská silnice s obnoveným jírovcovým stromořadím.
  • Procházky a výlety. Cesty kolem zatopených lomů budou atraktivními lokalitami pro procházky v přírodě.
  • Vinařské a naučné stezky. Pěší trasa a cyklostezka z Brna na Pálavu se zastávkou u tvrze Koválov. Stezky budou doplněny o naučné a informační tabule.
  • Vzpomínka na zaniklou vesnici Koválov. Návrh počítá s připomenutím vesnice Koválov na jejím původním místě. Hlavní hmotu tvoří kovová konstrukce ve tvaru kostela, jehož věž slouží jako rozhledna.
  • Botanická zahrada aneb písečný biom. Naučná stezka písečným biomem povede opuštěnou pískovnou, v jejíž převážné části bude rekultivace ponechána přirozené cestě.

Projekt revitalizace pískoven na jihu Brněnské metropolitní oblasti je komplexním řešením krajiny a rozvíjí jeho potenciál ve všech sférách – ekologické, sociologické a ekonomické. Vize je dílem studentů Mendelovy univerzity (Zahradnické fakulty) a Masarykovy univerzity (Ekonomicko-správní fakulty).

Finální výsledky projektu Pískovny za humny si můžete prohlédnout v brožurce.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru