Dopravní chování v BMO (2016/2017)


Na přelomu roku 2016 a 2017 měli náhodně vybraní obyvatelé Brna a Brněnské metropolitní oblasti (BMO) možnost zapojit se do rozsáhlého reprezentativního sociologického výzkumu s názvem „Dopravní chování obyvatel města Brna a Brněnské metropolitní oblasti“, jehož cílem bylo zjistit, jaké je jejich dopravní chování, tedy jak se během týdne a o víkendu přepravují, jaké jsou účely jejich cest a jak jsou spokojeni s podmínkami pro jednotlivé způsoby přepravy. Výzkum se zajímal i o to, co by se muselo či mělo případně změnit, aby se lidé začali přepravovat jinak. Pro získání reprezentativních odpovědí bylo vybráno celkem 2436 respondentů starších 15 let, z toho 1301 z Brna a 1135 z ostatních obcí BMO (zázemí Brna). Výběrový soubor byl reprezentativní z hlediska pohlaví, věku a městské části (v případě Brna) nebo velikosti obce. A jaká jsou hlavní zjištění? Ukázalo se, že obyvatelé Brna používají více veřejnou dopravu než obyvatelé brněnského zázemí, a to jak v pracovní den, tak i o víkendu. Obyvatelé brněnského zázemí pro změnu více využívají osobní automobil. Frekvence pěších cest, která stoupá o víkendu, je mezi obyvateli BMO přibližně srovnatelná. Cestování na kole je zastoupeno velmi málo mezi všemi obyvateli celé BMO včetně Brna. O víkendu stoupá spolujízda osobním automobilem. Více informací si můžete přečíst v závěrečné výzkumné zprávě zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru