Výstupy z ŘV

Stažení výstupů z ustavujícího jednání ŘV dne 1. 6. 2015
Stažení výstupů z prvního řádného jednání ŘV dne 12. 10. 2015
Stažení výstupů z druhého řádného jednání ŘV dne 24. 3. 2016
Stažení výstupů z třetího řádného jednání ŘV ke dni 28. 11. 2016
Stažení výstupů ze čtvrtého řádného jednání ŘV ke dni 19. 4. 2017
Stažení výstupů ze pátého řádného jednání ŘV ke dni 19. 6. 2017
Stažení výstupů z šestého řádného jednání ŘV ke dni 18. 10. 2017
Stažení výstupů ze sedmého řádného jednání ŘV ke dni 13. 12. 2017
Stažení výstupů z osmého řádného jednání ŘV ke dni 20. 2. 2018
Stažení výstupů z devátého řádného jednání ŘV ke dni 23. 5. 2018
Stažení výstupů z desátého řádného jednání ŘV ke dni 3. 10. 2018
Stažení výstupů z jedenáctého řádného jednání ŘV ke dni 22. 1. 2019
Stažení výstupů z dvanáctého řádného jednání ŘV ke dni 24. 4. 2019
Stažení výstupů z třináctého řádného jednání ŘV ke dni 21. 8. 2019
Stažení výstupů ze čtrnáctého řádného jednání ŘV ke dni 15. 10. 2019
Stažení výstupů z patnáctého řádného jednání ŘV ke dni 5. 3. 2020
Stažení výstupů z šestnáctého řádného jednání ŘV ke dni 22. 10. 2020
Stažení výstupů ze sedmnáctého řádného jednání ŘV ke dni 11. 5. 2021
Stažení výstupů z osmnáctého řádného jednání ŘV ke dni 15. 12. 2021
Stažení výstupů z devatenáctého řádného jednání ŘV ke dni 23. 2. 2022
Stažení výstupů z dvacátého řádného jednání ŘV ke dni 30. 8. 2022
Stažení výstupů z dvacátého prvního řádného jednání ŘV ke dni 14. 12. 2022
Stažení výstupů z dvacátého druhého řádného jednání ŘV ke dni 13. 6. 2023
Stažení výstupů z dvacátého třetího řádného jednání ŘV ke dni 26. 9. 2023
Stažení výstupů z dvacátého čtvrtého řádného jednání ŘV ke dni 7. 12. 2023
Stažení výstupů z dvacátého pátého mimořádného jednání ŘV ke dni 2. 4. 2024
Stažení výstupů z hlasování per rollam ve dnech 24.2.-3.3.2023
Stažení výstupů z hlasování per rollam ve dnech 20.-25.4.2023
Stažení výstupů z hlasování per rollam ve dnech 17.-25.1.2024

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru