Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Seznam výzev

33. Služby infrastruktury v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2024 – Duben 2024

Výzva řídicího orgánu

otevřená
30. 9. 2023 – 30. 9. 2024