Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Seznam výzev

18. Služby infrastruktury v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Duben 2023 – Červen 2024