Metropolitní spolupráce s ručením (ne)omezeným?! (2022)

Téměř 150 účastníků, zástupců měst a obcí, ale i ministerstev a státních, akademických nebo neziskových organizací se 19. května sjelo do Brna, aby debatovali o posílení ukotvení metropolitní spolupráce v České republice. Konference se konala pod záštitou ministra pro místní rozvoj ČR Ivana Bartoše, ministra vnitra ČR Víta Rakušana, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla, předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby a rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše.

Cílem třetího ročníku konference bylo posunout odbornou i politickou diskuzi směrem k posílení metropolitní spolupráce, a to včetně legislativního ukotvení a možností finanční podpory v reflexi závazku koaliční smlouvy vlády České republiky. To vše by zaručilo lepší fungování metropolitních oblastí a jejich snazší financování, aby velké metropole a aglomerace mohly čelit efektivně novodobým výzvám. Během konference byly projednány politické i odborné kontury metropolitní instituce směrem k etablování metropolitních oblastí jako legitimních subjektů prostorového rozvoje v ČR.

Tiskovou zprávu z konference naleznete zde.

 

 

 

 

 

První část konference se zaměřila na sdílení dobrých zkušeností v oblasti metropolitní spolupráce. Během tohoto bloku vystoupil František Kubeš, jehož příspěvek byl zaměřený na zhodnocení jeho dosavadní pracovní cesty, která je spojená s postupným etablováním tématu metropolitní spolupráce v ČR. Filip Chvátal, radní pro územní plánování a rozvoj města Brna a bývalý manažer DSO Šlapanicko, během svého příspěvku sdílel zkušenosti s koordinací výstavby sítě cyklostezek, které jsou významným metropolitním projektem. Doprava a dopravní infrastruktura je aktuálně jedním z nejnosnějších témat pro metropole a jejich zázemí. Jedná se o prostředek, díky kterému může metropolitní oblast fungovat jako živá a vzájemně propojená entita. Na Chvátalovu prezentaci navázal Petr Kladivo, tematický koordinátor v oblasti mobility a životního prostředí Olomoucké aglomerace, který hovořil o tom, jak aplikovat principy metropolitní spolupráce i na další strategické dokumenty a témata. Zmínil například důležitost vzniku metropolitního plánu udržitelné mobility.

Druhý blok konference hledal odpověď na otázku, jak zvýšit motivaci obcí k metropolitní spolupráci. Luděk Sýkora ve svém příspěvku naznačil, že Česká republika by se měla přiblížit zemím v západní Evropě a metropolitní spolupráci institucionalizovat. Na základě výsledků mezinárodního výzkumného projektu ESPON METRO, který zkoumal potenciály a limity metropolitních oblastí v kohezní politice, zmínil, že je nutné posílit roli metropolitních oblastí a jejích vedení. Následovali se svým příspěvkem Markéta Novotná a Ján Bahýľ reprezentující výzkumný projekt Technologické agentury METROSPOL, jehož cílem bylo zkoumat a nalézt vhodné formy organizačního ukotvení metropolitní spolupráce v ČR. Zástupci tohoto projektu takto poprvé představili možná témata, funkce a právní formu tzv. metropolitní svazku.

Následovala velmi živá panelová diskuze, která hledala cesty, jak prezentované závěry aplikovat v praxi. Během panelové diskuze vystoupil Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů MMR ČR), David Sláma (ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR pověřený řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu), Radka Vladyková (výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR), Jan Zámečník (náměstek hejtmana JMK pro oblast regionálního rozvoje), Tomáš Koláčný (2. náměstek primátorky města Brna), Jan Vitula (starosta města Židlochovic).

Závěrečné shrnutí konference podala primátorka Markéta Vaňková. Ta akcentovala, že mezi odborníky panuje shoda na vytvoření subjektu, který by byl zodpovědný za harmonický rozvoj území metropolitních oblastí a aglomerací v České republice a vyzvala zástupce Ministerstva vnitra, aby ve spolupráci s Ministerstvem pro místních rozvoj a zástupci územních partnerů posunulo debatu dále a rozpracovalo konkrétní návrh legislativní úpravy k dalším diskusím.

Výstupy konference najdete rovněž na twitteru pod hashtagem  #jednejmetropolitne.

Veškeré podklady z konference naleznete ke stažení pod těmito odkazy:

V průběhu konference jste taktéž využívali aplikaci Sli.do. Závěry Vašeho hlasování přikládáme níže. Vaše otázky naleznete zde

Fotogalerie:

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru