Řídicí výbor BMO

Rozvoj Brněnské metropolitní oblasti koordinuje tzv. Řídicí výbor ISR BMO (dále jen ŘV BMO). Tato nezávislá politická platforma bez právní subjektivity je odpovědná vůči nositeli ISR BMO (statutární město Brno) za dlouhodobý rozvoj BMO, řádný průběh realizace strategie a rovněž vydává doporučení Nositeli ISR BMO, orgánům samospráv a statutárním orgánům partnerů zapojených do realizace ISR BMO. Dle potřeby zřizuje Řídicí výbor BMO odborné pracovní skupiny pro jednotlivé tematické oblasti ISR BMO.

Historie ŘV BMO 

Řídicí výbor existuje od roku 2015, kdy se přípravná řídicí skupina ke tvorbě strategie pro období 2014-2020 transformovala na Řídicí výbor ITI. V tomto období řešil ŘV výhradně záležitosti spojené s nástrojem ITI. Postupem času ale došlo k rozšíření působnosti ŘV za účelem zajištění dlouhodobého rozvoje BMO a řádné realizace ISR BMO.


Aktuálně platný statut a jednací řád Řídicího výboru.

 

 

Složení ŘV BMO

ŘV BMO je složen z významných stakeholderů v území, je reprezentován zástupci města Brna, Jihomoravského kraje, starostů obcí s rozšířenou působností, hospodářské komory, vysokých škol, Úřadu práce ČR, neziskových organizací, JICu atd. 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru