Co je to ITI?

Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments, dále jen ITI) jsou územním nástrojem Evropské komise, který v ČR slouží k řešení vybraných metropolitních problémů vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených inter­vencí co největší. ITI není další operační program, ale nástroj pro území Brněnské metropolitní oblasti, který má rezervovanou alokaci ve vy­braných specifických cílech vybraných operačních programů.

Nástroj ITI se v letech 2014–2020 osvědčil a tímto způsobem bylo v Brněnské metropolitní oblasti podpořeno cca 120 projektů. Všechny podpořené projekty naleznete v mapě projektů. Vybraná integrovaná řešení, na které jsme patřičně hrdí, zase v sekci vybrané metropolitní projekty. Nástroj ITI v BMO pokračuje i v programovém období 2021-2027 a další projekty nás tedy čekají.

Integrovanost, tak jak ji chápeme v BMO, spatřujeme v těchto rovinách:

  • územní integrovanost, kdy budou realizovány projekty a aktivity s nadmístním, zpravidla aglomeračním dopadem ve vymezeném území BMO,
  • věcná integrovanost, kdy budou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně,
  • finanční integrovanost, kdy do financování budou zapojeny zdroje z různých specifických cílů jednoho operačního programu, případně z různých operačních programů,
  • organizační integrovanost, tedy vzájemný konsensus a společný koordinovaný postup jednotlivých subjektů v území založený na partnerském principu.

Oproti individuálním projektům musí mít integrovaný projekt širší dopady, splnit náročnější kritéria hodnocení a projít procesem schvalování (projednání na Pracovní skupině a Řídicím výboru BMO), na druhou stranu soutěží o podporu jen s obdobnými projekty z území Brněnské metropolitní oblasti, které jsou aktivně koordinovány za účelem naplnění vize území.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru