Síť METREX

METREX, síť evropských metropolitních regionů a oblastí, je mezinárodní neziskovou asociací, která byla založena v roce 1996. Síť METREX se zaměřuje na výměnu vědeckých informací, odborných znalostí a zkušeností v oblasti územního plánování a rozvoje na úrovni metropolitních regionů a podporuje svou činností přenos znalostí mezi odborníky z celé Evropy a různými úrovněmi veřejné správy (evropské, národní, regionální a místní). Členové sítě jsou její hlavní předností a společně představují obrovskou zkušenost s řešením mnoha současných, nejnaléhavějších metropolitních problémů v Evropě. Dochází tak k přímému kontaktu s odborníky a osobami s rozhodovací pravomocí v téměř 50 regionech a oblastech. Síť se rovněž zaměřuje na strategické plánování a jeho socioekonomické, environmentální a dopravní aspekty.

Město Brno je členem sítě METREX od roku 2020 a je tak jediným českým městem, které je součástí této prestižní evropské sítě.

Členství v síti METREX umožňuje městu Brnu zmapovat, jak je metropolitní spolupráce a plánování řešeno jinými členy sítě METREX, a čerpat z příkladů úspěšné praxe, projektů a spolupracovat tak s evropskými regionálními autoritami. Síť rovněž přestavuje příležitost prezentovat a sdílet poznatky o Brněnské metropolitní oblasti, dlouhodobých cílech metropolitní spolupráce, zavedení integrovaných urbánních nástrojů a vertikální i horizontální spolupráce partnerů na všech úrovních.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru