České centrum kyberbezpečnosti

Díky integrovanému přístupu a financím skrze nástroj ITI vznikly v Brně hned dva projekty zaměřené na kyberbezpečnost. V areálu IT CAMPUS CITY CENTRE v oblasti Šumavská – Botanická – Hrnčířská vyrostl CERIT Science Park II a SŠ Čichnova Brno se dočkala unikátního technologického centra pro kybernetickou bezpečnost a informační a komunikační technologie (ICT).

Kyberbezpečnost je jedním z témat, která nelze řešit na úrovni pouze jednoho oboru. Ačkoliv primárně spadá do oblasti vědy, výzkumu a inovací, mladé lidi je třeba do oboru zasvětit a nadchnout už během výuky na středních a vysokých školách. Vzniklo proto integrované řešení pod název České centrum kybernetické bezpečnosti, které obě odvětví spojuje.

Brno má naštěstí na čem stavět. Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Čichnova Brno je jedna ze dvou škol v Česku, které nabízejí studium kybernetické bezpečnosti. Z prostředků nástroje ITI se zde nově podařilo vybavit moderní Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost, kde se žáci připravují na útoky hackerů a zlepšují se v cizích jazycích a v práci s digitálními technologiemi. Centrum samozřejmě podporuje i kvalitu vzdělávání v dalších oborech, jako jsou informační technologie, telekomunikace a zabezpečení dopravy. Absolventi budou díky této průpravě žádaní na trhu práce a uplatnit se budou moct třeba i v CERIT Science Parku II, který je součástí téhož integrovaného řešení.

Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti, SŠ Čichnova Brno

Od roku 2014 je v provozu CERIT Science Park I, jehož kapacita už je naplněna. Z toho důvodu byl postaven CERIT Science Park II. Jedná se o podnikatelský inkubátor pro inovativní start-upové firmy zaměřené na oblast bezpečnostního výzkumu a vývoje, který pomůže upevnit postavení Brna v rámci ČR i v mezinárodním měřítku. Jeho výstavba byla dokončena v roce 2023.

Oba projekty tohoto integrovaného řešení provazují vzdělávací aktivity v rámci přípravy na povolání a také celoživotního vzdělávání. Kromě toho, že zvyšují vzdělanost v oblasti kybernetické bezpečnosti, oba projekty také rozvíjí inovační potenciál Brněnské metropolitní oblasti.

Průběh výstavby CERIT Science Park II, Masarykova univerzita

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru