Integrovaný regionální operační program (IROP)

Seznam výzev

30. Výstavba cyklostezek a budování doprovodné infrastruktury v BMO (SO ORP Brno)

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2024 – Květen 2024

Výzva řídicího orgánu

otevřená
8. 12. 2022 – 31. 12. 2027

37. Infrastruktura sociálních služeb v BMO II

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2024 – Květen 2024

Výzva řídicího orgánu

otevřená
24. 10. 2022 – 31. 12. 2027