Operační program Doprava (OPD)

Seznam výzev

8. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO (novostavby)

Výzva nositele

uzavřená
16. 11. 2022 – 28. 11. 2022
24. 11. 2022 – 30. 6. 2024

16. Rozvoj telematiky a ITS v BMO (OPD) II.

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023
24. 11. 2022 – 30. 6. 2024

13. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu (novostavby) II.

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2023 – Duben 2023
30. 11. 2022 – 30. 6. 2024