Operační program Doprava (OPD)

Seznam výzev

Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO (modernizace)

Výzva nositele

plánovaná
Listopad 2022 – Listopad 2022

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Listopad 2022 – Červen 2024

Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO (novostavby)

Výzva nositele

plánovaná
Listopad 2022 – Listopad 2022

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Listopad 2022 – Červen 2024

Rozvoj telematiky a ITS v BMO (OPD)

Výzva nositele

plánovaná
30. 11. 2022 – 30. 11. 2022

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Listopad 2022 – Červen 2024