Operační program Doprava (OPD)

Seznam výzev

8. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO (novostavby)

Výzva nositele

uzavřená
16. 11. 2022 – 28. 11. 2022
24. 11. 2022 – 30. 6. 2024

28. Rozvoj telematiky a ITS v BMO (OPD) III

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
24. 11. 2022 – 30. 6. 2024

24. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO (modernizace) II

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
24. 11. 2022 – 30. 6. 2024

23. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu (novostavby) II

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
30. 11. 2022 – 30. 6. 2024