Metropolitní indikátorová soustava

Indikátorová soustava Brněnské metropolitní oblasti představuje komplexní přehled o základních jevech v Brně a jeho zázemí, včetně časových řad a prostorových specifik. Dozvíte se z ní, kolik obyvatel žije v Brněnské metropolitní oblasti, jaká je zde nezaměstnanost, případně kolik bytů bylo v daném roce na celém území dokončeno. Průběžně budeme doplňovat další data např. z oblasti životního prostředí. Našim cílem je, aby indikátorová soustava sloužila jako přehledný datový zdroj, který dobře popisuje situaci v Brněnské metropolitní oblasti a její vývoj a který pomůže při vyhodnocování naplňování cílů Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+. Indikátory naleznete na datovém portálu města Brna pod tímto odkazem. Seznam indikátorů není konečný a bude v průběhu roku 2023 postupně doplňován.

Na webu data.brno.cz rovněž najdete aplikace zaměřující se na Brněnskou metropolitní oblast. Jedná se například o:

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru