Síť cyklostezek na Šlapanicku

V červenci 2019 byla zahájena stavba nových úseků cyklostezek na území Šlapanicka. Síť cyklostezek již slouží cyklistům a propojuje obce Telnice, Sokolnice, Kobylnice, Ponětovice a Šlapanice se Slatinou a Černovickou terasou a napojuje se i na stávající úseky, které vedou z Brna do Vídně. Další cyklostezky byly vybudovány v roce 2021 mezi Jiříkovicemi a Blažovicemi a mezi obcemi Kobylnice a Prace. Síť cyklostezek na Šlapanicku má cca jedenáct kilometrů. V roce 2022 byla zahájena první etapa budování cyklostezek na Pozořicku. Začíná v Brně-Líšni a pokračuje přes Podolí a Velatice do Tvarožné. Cyklistům se trasa dlouhá tři kilometry otevřela v roce 2023. V dalším programovém období bude Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko pokračovat s výstavbou projektů cyklostezek na Pozořicku (druhá etapa z Tvarožné do Kovalovic), ze Střelic přes Troubsko a Ostopovice do Starého Lískovce a v oblasti Moravan. Veškeré informace a fotogalerii cyklostezek na Šlapanicku najdete na webu DSO Šlapanicko. O projektu výstavby cyklostezek se taktéž rozhovořil Filip Chvátal – bývalý manažer DSO Šlapanicko v rozhovoru zde.

Nové cyklostezky vznikly také na Kuřimsku. Cyklostezka začínající v Kuřimi zajišťuje propojení s Lipůvkou a lidem bezpečnější způsob dopravy do práce v průmyslové zóně v Kuřimi. Mezi další úseky patří Kuřim – Moravské Knínice (směrem k Brněnské přehradě, částečně po bývalém drážním tělese) nebo Čebín – Drásov. Další projekty se připravují. Jde zejména o propojení brněnských Kníniček s Kuřimí přes Jinačovice (polovina úseku z Kníniček do Jinačovic je již hotová) nebo o propojení Kuřimi s brněnským Technologickým parkem v Medlánkách přes Českou. Podobná cyklostezka vznikla také mezi Slavkovem u Brna a Hodějicemi, a odvedla tak cyklistickou dopravu z frekventované silnice E50.

Cyklostezky zlepšují dopravní spojení mezi obcemi, a umožňují tak lidem v okolních obcích cestovat za prací nebo do škol. Výstavba cyklostezek podporuje ekologičtější a šetrnější způsob dopravy v porovnání s individuální automobilovou dopravu a zároveň zlepšuje kvalitu života obyvatel v Brněnské metropolitní oblasti.

Výstavba úseku Brno – Slatina – Šlapanice, DSO Šlapanicko

Zprovozněná cyklostezka na Šlapanicku, DSO Šlapanicko

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru