Operační program Doprava (OPD)

Výzva řídicího orgánu:

Uzavřené výzvy řídicího orgánu:

Své projektové záměry vyplňujte prostřednictvím naší webové aplikace  určené na sběr projektových záměrů.

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO pro specifické cíle 1.4 a 2.3 – ke stažení zde.

Specifické cíle OPD pro Brněnskou metropolitní oblast:

  • 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
  • 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

OP Doprava

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

  • A.2 – Infrastruktura městské a příměstské veřejné dopravy (1.4)
  • A.4 – Dopravní telematika a informační systémy (2.3)

pozn. v závorce za jednotlivými opatřeními je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu

Seznam výzev

Dopravní telematika a informační systémy VI

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2020 – Březen 2020

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Únor 2020 – Březen 2020