Operační program Doprava (OPD)

Uzavřené výzvy řídicího orgánu:

Své projektové záměry vyplňujte prostřednictvím naší webové aplikace  určené na sběr projektových záměrů.

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO pro specifické cíle 1.4 a 2.3 – ke stažení zde.

Specifické cíle OPD pro Brněnskou metropolitní oblast:

  • 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
  • 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

OP Doprava

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

  • A.2 – Infrastruktura městské a příměstské veřejné dopravy (1.4)
  • A.4 – Dopravní telematika a informační systémy (2.3)

pozn. v závorce za jednotlivými opatřeními je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu

Seznam výzev

58. Infrastruktura pro tramvajové a trolejbusové tratě III

Výzva nositele

uzavřená
22. 3. 2019 – 4. 4. 2019

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
11. 4. 2018 – 31. 5. 2019

54. Dopravní telematika a informační systémy V

Výzva nositele

uzavřená
18. 3. 2019 – 2. 4. 2019

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 7. 2017 – 28. 6. 2019

38. Dopravní telematika a informační systémy IV

Výzva nositele

uzavřená
22. 8. 2018 – 10. 9. 2018

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 7. 2017 – 28. 6. 2019

31. Dopravní telematika a informační systémy III

Výzva nositele

uzavřená
14. 3. 2018 – 30. 3. 2018

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 7. 2017 – 28. 6. 2019

33. Infrastruktura pro tramvajové a trolejbusové tratě II

Výzva nositele

uzavřená
16. 4. 2018 – 2. 5. 2018

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
11. 4. 2018 – 31. 5. 2019

21. Telematika pro veřejnou dopravu II

Výzva nositele

uzavřená
18. 10. 2017 – 2. 11. 2017

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 7. 2017 – 28. 6. 2019

2. Telematika pro veřejnou dopravu

Výzva nositele

uzavřená
21. 10. 2016 – 7. 11. 2016

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
12. 8. 2016 – 6. 2. 2017

1. Infrastruktura pro tramvajové a trolejbusové tratě

Výzva nositele

uzavřená
21. 10. 2016 – 7. 11. 2016

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
19. 8. 2016 – 31. 12. 2017