Mezinárodní projekt SPIMA

Projekt Targeted Analysis SPIMA (Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas) – Prostorová dynamika a strategické plánování v metropolitních oblastech

Město Brno se od listopadu 2017 do dubna 2018 zapojilo do mezinárodního výzkumného projektu s názvem Prostorová dynamika a strategické plánování v metropolitních oblastech, ve zkratce ESPON SPIMA (z anglického názvu Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas). Do projektu bylo zařazeno celkem deset různých evropských metropolitních oblastí (Praha, Oslo, Brusel, Lille, Lyon, Terrassa, Turín, Curych, Praha, Vídeň) a Brno tak bylo v dobré společnosti měst, jež mají s metropolitním plánováním daleko větší zkušenosti.

Projekt se soustředil na nalezení nejlepších řešení při plánování a řízení metropolitních oblastí. V průběhu projektu navštívil expertní výzkumný tým také Brno a jeho zázemí, kde se zajímal o problematiku strategického a územního plánování a metropolitní spolupráce. Město Brno získalo díky zapojení do projektu SPIMA nové vědomosti při řízení metropolitní oblasti, zkušenosti a řešení jiných měst, která chce v budoucnu zapracovat do svého rozvoje. Velkou přidanou hodnotou mezinárodního výzkumu je také navázání spolupráce s dalšími městy.

Závěrečná zpráva projektu popisuje brněnskou metropolitní oblast, výzvy v rámci územního rozvoje, především postupující suburbanizaci a nedostatečné kapacity veřejné dopravy a dopravní infrastruktury. Zpráva apeluje především na nutnost koordinace územního rozvoje mezi Brnem a regionálními orgány.  V tomto ohledu byl velmi akcentován přínos územního integrovaného nástroje ITI (Integrated Territorial Investment), který na základě předem definované strategie a funkčního zázemí rozděluje prostředky z fondů ESFI. Ukázka tak velké pozitivní změny je i na mezinárodní úrovni jedinečná a bude dávána za příklad úspěšné aplikace kohezní politiky EU. Nástroj ITI sloužil jako klíčový podnět, který přispěl k zahájení debat o metropolitním plánování. Nejdůležitější akce do budoucna budou spočívat v nastavení udržitelného mechanismu, který by zachoval strategický proces iniciovaný nástrojem ITI.

Výzkum srovnal deset metropolitních oblastí a vytvořil jejich typologizaci. Zásadními přínosy jsou konkrétní doporučení pro každou ze zúčastněných metropolí. Závěrečná zpráva podává doporučení pro posílení územního plánování v metropolitních oblastech, shrnuje příklady dobré praxe v evropských metropolích, popisuje tzv. metropolizační proces a nastiňuje budoucí rozvoj těchto aglomerací.

Více informací si můžete přečíst v závěrečné zprávě projektu a informačním listě o Brněnské metropolitní oblasti.

Významným úkolem pro následující roky je diseminace výstupů projektu a jejich aplikace do reálného řízení a správy Brněnské metropolitní oblasti. Následná činnost je v gesci oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce MMB.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru