Tvorba strategie

Město Brno jako nositel integrovaného nástroje ITI zpracovalo Strategii ve spolupráci se společností SPF GROUP, s.r.o. od jara 2014 do podzimu 2015. V procesu tvorby Strategie byl uplatňován v maximální možné míře partnerský princip. 

V rámci každého ze čtyř témat byla na jaře 2014 vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců statutárního města Brna, zástupců Jihomoravského kraje a pěti obcí ORP, s nimiž má město Brno podepsáno memorandum o spolupráci (Šlapanice, Kuřim, Rosice, Židlochovice, Slavkov u Brna) a dalších relevantních stakeholderů (vč. zástupců podnikatelského i neziskového sektoru). Uskutečnila se čtyři setkání všech pracovních skupin. Proběhla také čtyři setkání řídicí skupiny, která byla složena z politických představitelů dotčených obcí ORP, města Brna a Jihomoravského kraje. Kromě těchto setkání probíhala řada bilaterálních upřesňujících jednání, a to jak na úrovni jednání s jednotlivými řídicími orgány operačních programů, tak i na úrovni jednotlivých subjektů v Brněnské metropolitní oblasti. 

Výstupy z pracovních skupin: Výstupy z řídicích skupin:
1. pracovní skupina 1. řídicí skupina
2. pracovní skupina 2. řídicí skupina
3. pracovní skupina 3. řídicí skupina
4. pracovní skupina 4. řídicí skupina

Výstupy ke stažení

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru