Analytická východiska ISR BMO 21+

Tato východiska jsou jedním ze vstupních dokumentů procesu formulace metropolitní strategie pro období 2021-2027. Jde o úvodní rámcový pohled na vybrané tematické oblasti důležité z hlediska fungování metropolitní oblasti jako celku. Analytická pozornost je tedy věnována zejména těm tématům, problematikám a jevům, které vykazují metropolitní rozměr – překračují měřítko jednotlivých obcí a propojují dílčí části Brněnské metropolitní oblasti do širších, problémově definovaných celků.

Cílem analytického dokumentu je zprostředkování různých typů informací z různých datových zdrojů a jejich propojení do interpretovatelné podoby. Smyslem je poskytnout základní datová východiska, informační oporu pro často složité a mnohovrstevnaté diskuse nad dílčími aspekty budoucího vývoje BMO. V tomto směru nelze chápat předkládaný dokument jako věcně vyčerpávající a silně strukturovaný popis stavu území – jedná se spíše o soubor dat, schémat a výroků, které mohou být uplatněny napříč různými oblastmi a tématy metropolitního strategického plánování. Celý dokument naleznete ke stažení zde.

 

 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru