URBACT II – Joining Forces

Joining Forces byl evropský projekt, spolufinancovaný v rámci operačního programu URBACT II, který řešil řízení  metropolitních oblastí, respektive spolupráci mezi městem a jeho zázemím. Cílem projektu bylo odpovědět na otázku, jakými nástroji zajistit efektivní správu a řízení v rámci celé metropolitní oblasti. Projekt se rovněž zaměřil na strategie,konkrétně na to, jak strategie pomáhají k řešení aktuálních výzev, kterým města (metropolitní oblasti), jakožto motory růstu, čelí. Do projektu, který byl zahájen v říjnu 2008 a skončil v květnu 2010, se zapojilo město Brno společně s partnery z dalších evropských měst: Florencie (IT), Bruselu (BE), Lille (FR), Eindhovenu (NI), Krakova (PL), Burgasu (BG), Sevilly (ES). Od roku 2008 probíhaly v těchto městech semináře tematicky zaměřené na problematiku řízení a spolupráci v rámci metropolitních regionů – městských aglomerací.

Jednotlivá města se navzájem inspirovala zkušenostmi svých zahraničních partnerů. Také Brno si na základě získaných poznatků definovalo oblasti možné spolupráce mezi městem a jeho zázemím. Na lokální úrovni projekt umožnil zejména spolupráci klíčových hráčů v rámci tzv. Místní podpůrné skupiny.

V průběhu pracovních jednání této expertní skupiny byly definovány následující problémy strategického a územního plánování brněnské aglomerace, které je možné řešit vzájemnou spoluprací: suburbanizace, doprava a mobilita, trh práce a znalostní ekonomika, cestovní ruch a rekreace, životní prostředí a technická infrastruktura, sociální oblast. Úspěšné ovlivnění prvních dvou oblastí – suburbanizace a dopravy – přitom bylo experty označeno za klíčové faktory udržitelného rozvoje metropolitní oblasti. To vše bylo formulováno v tzv. místním akčním plánu– dokumentu, který obsahuje návrh žádoucího vývoje Brněnské metropolitní oblasti, a který je jedním z výstupů projektu. Další výstupy představují např. popis řízení spolupráce mezi městem a jeho zázemím v jednotlivých partnerských městech, soubor doporučení pro jednotlivé úrovně řízení, zprávy z jednotlivých seminářů atd.

Více informací naleznete zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru