Nositel ITI

Pracoviště zodpovědné za řízení, koordinaci a naplňování Strategie

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce (iti@brno.cz)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67 Brno

Vedoucí oddělení (manažer ITI)

Ing. Petr Šašinka, Ph.D.

tel.: 542 172 058
mob.: 725 487 285

Konzultantka manažera ITI 

Michaela Navara, DiS.

tel.: 542 172 467
mob.: 771 286 926

Vedoucí referátu metropolitních analýz a řízení ITI

Ing. Zdeněk Dvořák

tel.: 542 172 468
mob.: 775 401 576

Koordinátorka a administrátorka ITI

Ing. et Ing. Jitka Loučná

tel.: 542 172 506
mob.: 777 459 063
konzultace k projektům

Manažerka metropolitních projektů

Mgr. Kristína Ďuratná

tel.: 542 172 127

Koordinátorka územní spolupráce

Mgr. et Mgr. Eva Matulová

tel.: 542 172 504
mob.: 605 140 094

Specialista metropolitních analýz

Bc. Matouš Čanda

tel.: 542 172 511

Vedoucí referátu zahraniční spolupráce a marketingu

Ing. Soňa Raszková

tel.: 542 172 469
mob.: 770 179 566

Projektový manažer INTERREG 

Ing. Ondřej Cmoriak

tel.: 542 172 217
mob.: 605 140 085
Projekt Řízení ITI BMO 4 (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000303) financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 je zaměřen na zajištění řízení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI a Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru