Nositel ITI

Pracoviště zodpovědné za řízení, koordinaci a naplňování Strategie

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce (iti@brno.cz)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67 Brno

Vedoucí oddělení (manažer ITI) – Ing. Petr Šašinka, Ph.D.

sasinka.petr@brno.cz
tel.: 542 172 058
mob.: 725 487 285

Konzultantka manažera ITI – Michaela Navara, DiS.

navara.michaela@brno.cz
tel.: 542 172 467

Specialista metropolitních analýz/konzultace změn projektů – Ing. Zdeněk Dvořák

dvorak.zdenek@brno.cz
tel.: 542 172 468
mob.: 775 401 576

Specialista zahraniční spolupráce a komunikace – Ing. Soňa Raszková

tel.: 542 172 469
mob.: 770 179 566
Koordinátor a administrátor ITI – Ing. et Ing. Jitka Loučná
tel.: 542 172 506
mob.: 777 459 063
Manažer metropolitních projektů – Mgr. Martin Vrána
tel.: 542 172 511
mob.: 778 722 826
Projekt Řízení ITI BMO 3 (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000233) financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 je zaměřen na zajištění řízení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru