Nositel ITI

Pracoviště zodpovědné za řízení, koordinaci a naplňování Strategie

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce (iti@brno.cz)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67 Brno

Vedoucí oddělení (manažer ITI)

Ing. Petr Šašinka, Ph.D.

tel.: 542 172 058
mob.: 725 487 285

Konzultantka manažera ITI 

Michaela Navara, DiS.

tel.: 542 172 467

Koordinátorka a administrátorka ITI

Ing. et Ing. Jitka Loučná

tel.: 542 172 506
mob.: 777 459 063

Specialista metropolitních analýz

Ing. Zdeněk Dvořák

tel.: 542 172 468
mob.: 775 401 576

Specialista zahraniční spolupráce a komunikace

Ing. Soňa Raszková

tel.: 542 172 469
mob.: 770 179 566

Manažer metropolitních projektů

Mgr. Martin Vrána

tel.: 542 172 511
mob.: 778 722 826
Projekt Řízení ITI BMO 3 (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000233) financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 je zaměřen na zajištění řízení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru