Brněnská metropolitní oblast

Brněnská metropolitní oblast (BMO) je organický funkční celek zahrnující město Brno a jeho přirozené zázemí. Toto území je vydefinováno na základěintenzivních denních vazeb (dojížďka, dostupnost) a v čase se proměňujeV České republice jsou na základě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ vymezeny celkem tři metropolitní oblasti a 10 aglomerací, a to zejména pro účely integrovaného metropolitního plánování a implementace strategií, zejména v rámci nástroje ITI (Integrated Territorial Investments). BMO je typickým příklademmonocentrické metropolitní oblasti – tato oblast má jedno jádro, a tím je město Brno – nejsilnější centrum služeb, pracovních příležitostí, vzdělávání atd. V rámci České republiky je Brněnská metropolitní oblast jedním z nejvíce rozvíjejících se regionů, jehož vyvážený rozvoj je třebasystematicky koordinovat. Tento úkol není vůbec jednoduchý. V současné době neexistuje žádný legislativní rámec, který by řízení metropolitní oblasti upravoval, takže koordinace aktivit v území probíhá na partnerském principu a důkladné komunikaci města Brna s okolními obcemi. 

Brněnskou metropolitní oblast tvoří 184 obcí, ve kterých žije přibližně 720 tisíc obyvatel. Území metropolitní oblasti má rozlohu 1 978 km2

Seznam jednotlivých obcí naleznete zde.

Podrobná mapa BMO 21+.

Další informace o strategickém plánování na úrovni BMO naleznete v letácích níže.

Informace relevantní pro období 2021+:

Informace relevantní pro období 2014-2020:

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru