Budoucnost metropolitní spolupráce (2019)

Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v ČR? Perspektivy lokální, regionální a národní úrovně

Ve čtvrtek 7. února 2019 se v prostorách resortu Kaskáda u Kuřimi uskutečnila odborná konference s názvem „Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v ČR? Perspektivy lokální, regionální a národní úrovně“. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila ŠimkaSvazu měst a obcí ČR. Jednání ukázala, že o tématu metropolitní spolupráce je nutné diskutovat i v budoucnu.

Hlavním cílem konference bylo společně s odborníky a politickými zástupci dotčených ministerstev, krajů, měst a obcí odborně pojmenovat a vymezit příležitosti a výzvy budoucí metropolitní spolupráce v ČR. Konference nastínila, jak by měla být nastavena metropolitní spolupráce v rámci České republiky, tak aby i velké aglomerace uměly efektivně čelit novodobým výzvám a být atraktivnější pro občany a potencionální investory.

První část konference se zaměřila na pohled lokální a regionální úrovně. Během tohoto bloku vystoupil a zúčastnil se panelové diskuse hlavní architekt Arch. Design Group Jaroslav Dokoupil, jehož příspěvek byl zaměřen na definování základních bariér spolupráce v rámci územního rozvoje. Petr Šašinka, vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce, během svého příspěvku zhodnotil současný stav Brněnské metropolitní oblasti a vizi jejího rozvoje po roce 2020. Následovala diskuze o přínosech spolupráce na metropolitní úrovni a nastavením této spolupráce i do budoucna – součástí tohoto panelu byli Tomáš Koláčný (náměstek primátorky města Brna), Jan Vitula (náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, starosta města Židlochovice) a Petr Durdík (předseda Asociace pro územní plánování a urbanismus).

Diskuzním tématem druhé části konference byl pohled národní úrovně. Profesor Karlovy univerzity Luděk Sýkora představil přínosy metropolitní spolupráce, David Koppitz zastupující Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nastínil metropolitní spolupráci v kontextu budoucí regionální politiky. Během následující panelové diskuze, které se kromě Luďka Sýkory zúčastnili Michal Bouška (KVB advokátní kancelář s.r.o), Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů, MMR ČR) a David Sláma (ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV ČR), se hodnotily možnosti podpory metropolitní spolupráce a formy možných legislativních úprav této problematiky. Účastnici panelu se shodli, že je nutné metropolitní oblasti právně ukotvit, aby se daly tyto celky efektivně řídit, přičemž jedním z řešení je existence metropolitního svazku obcí.

Závěrečné shrnutí konference podal společně s brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou také poslanec Ivan Bartoš. Ten zdůraznil, že velkým pozitivem konference byl fakt, že se sešli jak primátoři statutárních měst a starostové jednotlivých obcí v rámci daných metropolitních oblastí, tak i zástupci dvou ministerstev a specialisté na urbanismus a realizaci metropolitních projektů. Jednalo se tak podle jeho slov o konferenci velmi otevřenou, která se snažila najít skutečný společný zájem všech jednotlivých aktérů.

Veškeré podklady z konference naleznete ke stažení pod těmito odkazy:

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru