Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+)

Seznam výzev

4. Podpora integrace na trhu práce se zaměřením na zvláště ohrožené skupiny trhu práce

Výzva nositele

uzavřená
7. 11. 2022 – 18. 11. 2022
3. 11. 2022 – 5. 5. 2023