Atlas Brněnské metropolitní oblasti (2015)

Atlas Brněnské metropolitní oblasti ukazuje celý funkční region Brna a jeho zázemí v perspektivě různých úhlů pohledu. Administrativní hranice měst a obcí jsou sice stále platné, ale realita, tj. to jak vnímáme a užíváme prostor, ve kterém se pohybujeme, je věc druhá. Rozvíjet spolupráci v rámci své metropolitní oblasti začalo již od roku 2008, v roce 2015 se dokončilo společně se svým zázemím Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI. Právě do strategických projektů metropolitních oblastí jsou  investovány nemalé prostředky z fondů EU. Proto je i atlas pro celou metropolitní oblast tak důležitý. Snaží se zachytit skutečnosti, které by byly v psaném textu upozaděny, a pokouší se o to inovativními kartografickými způsoby.

Co vše atlas obsahuje

Atlas obsahuje několik hlavních témat. Najdete v něm základní údaje o vymezení Brněnské metropolitní oblasti, o obyvatelstvu včetně věkové struktury, vzdělanosti nebo ekonomické aktivity. Dále atlas obsahuje témata migrace a bydlení, socioekonomickou typologii území, problematiku práce a služeb, rekreaci nebo dopravu a technickou infrastrukturu. Součástí atlasu je i mentální obraz území nebo informace o Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2014-2020.

Základním prvkem v rámci každé z kapitol bude dvoustrana zahrnující:
1) hlavní mapu s legendou (v měřítku 1:300 000),
2) doprovodný text,
3) sekundární grafiku, jako je např. mapové schéma (měřítko 1:700 000) či graf.

Pro přehlednost bude atlas v tištěné formě obsahovat i průsvitku s administrativním členění obcí.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru