Mid-term evaluace ISR BMO (2019)

V roce 2019 byla zpracována Mid-term evaluace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI  zaměřená na realizaci a plnění integrované strategie. Cílem mid-term evaluace realizace ISg bylo na jedné straně vyhodnotit funkčnost a efektivnost nastavení interních procesů nositele, na druhé straně vyhodnotit relevanci a naplnění cílů (účelnost) při realizaci ISg uprostřed programového období 2014–2020, a to s údaji k 31. 12. 2018. Evaluace se tedy zaměřovala na hodnocení realizovaných procesů, opatření, aktivit a výsledků na úrovni nositele. Ve zprávě se např. uvádí, že největší výhodou celého nástroje ITI je vysoká míra integrovanosti na úrovni strategie, resp. integrovaných projektů, které je dosaženo díky činnosti OITI – partnerské spolupráci, propojování informací o území, partnerů z území, finančního řízení strategie a věcné koordinace jednotlivých témat. Další zajímavé výstupy pak naleznete v samotné zprávě.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru