Integrovaná strategie rozvoje BMO 14-20

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI je střednědobý intervenční strategický dokument, který řeší problematiku rozvoje města Brna s jeho přirozeným zázemím. Tato strategie se zaměřuje na čtyři hlavní prioritní oblasti, které jsou dále rozpracovány do jednotlivých opatření:

  1. Doprava a mobilita
  2. Životní prostředí
  3. Konkurenceschopnost a vzdělávání
  4. Sociální soudržnost

Řešení vybraných aglomeračních problémů vyžaduje integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů – vše při zapojení partnerské spolupráce. Vytvoříme takový „balík“ projektů a opatření, které jsou schopny dosáhnout významného efektu pouze společně.

V rámci nástroje ITI jsou sdruženy tyto akce tak, aby mohly být vzájemně koordinovány a jejich výsledný efekt byl co největší. To je hlavní přidanou hodnotou tohoto nástroje. Další velkou výhodou je, že jsme nevytvořili dokument „do šuplíku“. Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti je totiž dokumentem intervenčním – to znamená, že cílí na konkrétní aktivity, které budou podpořeny z operačních programů. Navíc se podařilo pro integrované projekty naplňující tuto Strategii vyjednat poměrně slušný finanční obnos – více než 5 mld. Kč. Integrovaně však nemá rozhodně smysl řešit vše. Strategie se proto zaměřuje jen na vybrané strategické projekty celoaglomeračního významu: typicky třeba projekty prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí, dopravní terminály, telematiku, cyklodopravu anebo protipovodňová a revitalizační opatření na řekách, odpadové hospodářství, či infrastrukturu sociální oblasti a vzdělávání. Projekty z této obálky se již realizují a některé už jsou dokončené.

Aktuální verze Strategie ke stažení:

 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru