Nová čtvrť Trnitá

Když dosavadní řešení nefunguje, musí přijít změna. A když je změn více, je nejlepší spojit je dohromady. Přesně to se podařilo u realizace projektů v oblasti tzv. nové čtvrti Trnitá. Současně zde proběhla výstavba tramvajové trati na ulici Plotní, rekonstrukce autobusového nádraží Zvonařka a výměna parovodního potrubí za horkovodní.

Autobusové nádraží Zvonařka v Brně bylo postaveno v 70. letech minulého století. Denně odbaví kolem 1 000 autobusů a více než 25 000 cestujících. S takovým vytížením se ale před půl stoletím nepočítalo a nádraží již neodpovídalo standardům cestování v 21. století. Situaci komplikovala špatná průjezdnost ulic Plotní a Dornych kolem autobusového nádraží. Problém měli jak řidiči mířící z centra Brna na jih, tak řidiči jedoucí po velkém městském okruhu. Toutéž křižovatkou vedla i tramvajová trať, která ale neobsluhovala autobusové nádraží, a tak se na Zvonařku museli cestující dostávat nadchodem. A pokud pronikneme pod povrch, musíme vzpomenout i zastaralé parovody, které se zde nacházely.

Všechny tři problémy řeší integrované řešení Brno – nová čtvrť Trnitá. Tramvajová trať byla z ulice Dornych přesunuta do ulice Plotní, kde vznikly zastávky Autobusové nádraží a Železniční. Tramvaj Plotní umožňuje cestujícím lepší přístup na autobusové nádraží a vytváří základní předpoklady pro další rozvoj této oblasti. Na ulici Dornych se tím uvolnil prostor pro vznik čtyřproudé silnice, která by měla zvládat nápor aut z centra Brna na jih. Křižovatka ulic Dornych a Zvonařka se také dočkala přestavby a po odstranění tramvajové smyčky je přehlednější.

Zprovozněná tramvajová trať, Magistrát města Brna

Rekonstrukci autobusového nádraží Zvonařka vítají nejen místní, ale i cestující z různých koutů Evropy, kteří se tu denně pohybují. Přestavba se zaměřila hlavně na modernizaci nástupišť a zastřešení areálu. Zvonařka je nyní přehlednější, světlejší a působí dojmem sjednoceného estetického prostoru. Na místě vznikla také nová záchytná parkoviště Park and Ride (P+R), místa pro rychlé zastavení Kiss and Ride (K+R) a desítky stojanů na kola.

Integrované dopravní řešení Brno – nová čtvrť Trnitá je efektivní nejen z hlediska provedení, ale i tím, že spojuje více prospěšných cílů. Projekty zlepšují podmínky pro využívání veřejné hromadné dopravy a propojují ji s dalšími druhy dopravy. V plánu je navíc přesunutí hlavního vlakového nádraží do stejné oblasti, takže ve výsledku dojde k výraznému zlepšení dopravní dostupnosti, která posílí konkurenceschopnost celé metropolitní oblasti. Další body si toto integrované řešení může přičíst za přispění k lepší kvalitě ovzduší a zvýšení účinnosti zásobování teplem díky výměně parovodního potrubí za horkovodní.

Provázat tři projekty, navíc od různých žadatelů (např. Dopravní podnik města Brna, Teplárny Brno, ČSAD Brno) u třech různých operačních programů, nebylo jednoduché. S pomocí nástroje ITI se však všechny akce podařilo časově i věcně sladit, a tak cestující od roku 2021 využívají rekonstruované nádraží i novou tramvajovou trať.

Autobusové nádraží Zvonařka po rekonstrukci, Alex Shoots Buildings

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru