Pro žadatele 2021+

ITI je již zaběhlým územním nástrojem z dílny Evropské komise, který slouží k řešení vybraných metropolitních problémů vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených intervencí co největší.

Stejně jako v předchozím programovém období budou vyhlašovány tzv. výzvy nositele. Našim výzvám musí vždy předcházet vyhlášená výzva daného řídicího orgánu určená pro ITI. Schválený harmonogram výzev na rok 2022 naleznete zde. Součástí je i výhled na rok 2023.

Mechanismus podávání žádostí do integrovaných výzev je složitější než u individuálních, proto jednotlivé činnosti a jejich návaznost naleznete ve schématu níže. Náležitosti projektové fiše, která se bude vyplňovat v rámci výzvy nositele ISR BMO prostřednictvím webové aplikace, jsou uvedeny zde. Projektová fiše bude hodnocena základě hodnoticích kritérií, které si můžete přečíst zde.

V programovém období 2021 – 2027 bude Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ naplňována díky velkému množství finančních zdrojů. Mezi ty nejdůležitější však stejně jako v minulém období patří operační programy navázané na finanční zdroje z EU. Níže jsou uvedeny odkazy na nejaktuálnější verze operačních programů a dalších důležitých dokumentů:

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru