Studentská metropolitní soutěž

Přispěj i t(i)y svým inovativním nápadem pro lepší Brněnskou metropolitní oblast!

Současná situace ukazuje, že každodenní život nelze svázat administrativními hranicemi města Brna. Existuje spousta problémů, které se dají smysluplně řešit jedině ve spolupráci města s okolními obcemi v jeho zázemí. Město Brno si to začalo v posledních letech uvědomovat a vybrané problémy se snaží řešit komplexně na úrovni Brněnské metropolitní oblasti.

Studentská metropolitní soutěž si klade za cíl využít kreativitu vysokoškolských studentů a propojit ji v praxi při řešení reálných projektů. Za tímto účelem chceme oslovit studenty napříč obory ze tří největších brněnských univerzit (Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a VUT) s možností zapojit je do řešení aktuálních témat, která sami studenti navrhnou.

Hlavním organizátorem a garantem věcné náplně soutěže je Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna. Hlavním partnerem soutěže je projekt Studentské Brno, jehož cílem je efektivně řešit nápady a problémy studentů ze tří brněnských univerzit za podpory brněnské samosprávy.

Sběr nápadů v 1. kole soutěže

První kolo soutěže probíhalo formou sběru studentských nápadů od půlky října do prosince 2017. Cílem 1. kola soutěže bylo získat nápady, které se budou podílet na zlepšení kvality života obyvatel v Brněnské metropolitní oblasti. Po ukončení sběru nápadů byly všechny přihlášené nápady posouzeny porotou (složená ze zástupců Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce a Studentského Brna) na základě předem stanovených kritérií (územní dopad, dopad na obyvatelstvo, tematické zaměření nápadu, inovativnost a realističnost). Ze všech přihlášených nápadů byly vybrány nejlepší z nich, které byly představeny zástupcům Magistrátu města Brna a zástupcům projektu Studentské Brno.

Podrobnější informace k soutěži naleznete v Manuálu soutěže.

Zahájení 2. kola soutěže

Koncem února jsme odstartovali 2. kolo studentské soutěže, které bylo zahájeno informativní schůzkou se studenty dvou nejlepších nápadů: Klikotoče – průvodce centrem města Brna a Tree Office. Soutěžní týmy jsou zastoupeny studenty z Mendelovy univerzity a Fakulty architektury VUT.

Během jara 2018 budou probíhat konzultace s vybranými odborníky na dané téma. Termín odevzdání soutěžních prací je stanoven na 17. května 2018. V průběhu června 2018 proběhne slavnostní vyhlášení pilotního ročníku soutěže.

Ukončení 2. kola soutěže

Odevzdáním finálních projektů bylo ukončeno 2. kolo soutěže. Před samotným vyhlášením vítězného týmu pilotního ročníku soutěže byly oba dva projekty představeny členům Řídicího výboru ITI. První projekt na Klikotoče – průvodce centrem města Brna byl představen studentkou Mendelovy univerzity. Druhý projekt byl odprezentován dvojicí ze studentského týmu Tree Office zastoupený studentkou Mendelovy univerzity a studentem architektury.

 

Slavnostní vyhlášení soutěže

Dne 28. června 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení pilotního ročníku Studentské metropolitní soutěže za přítomnosti pana primátora. Absolutním vítězem soutěže se stal tým projektu Tree Office. Studenti z Fakulty architektury VUT vytvořili návrh na stromovou kancelář, která by byla umístěna v parku a vytvořila by příjemné pracovní a studijní prostředí. Na druhém místě se umístil tým projektu Klikotoče – průvodce centrem města Brna. Jedná se o nápad studentů Mendelovy univerzity, jehož cílem by byly audionahrávky v různých jazycích u známých míst a památek nacházející se v centru města Brna. Oběma studentským týmům srdečně gratulujeme!

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru