Zprostředkující subjekt ITI

Pracoviště zodpovědné za výkon činností Zprostředkujícího subjektu

Referát Zprostředkujícího subjektu ITI

Kounicova 67, 601 67 Brno

Manažer zprostředkujícího subjektu ITI – Ing. Ivana Jiráková
jirakova.ivana@brno.cz
mob.: 721 564 321
tel.: 542 174 134

Projekt Řízení ITI BMO 4 (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000303) financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 je zaměřen na zajištění řízení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI a Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru