Zprostředkující subjekt ITI

Pracoviště zodpovědné za výkon činností Zprostředkujícího subjektu

Referát Zprostředkujícího subjektu ITI

Kounicova 67, 601 67 Brno

Manažer zprostředkujícího subjektu ITI – Ing. Ivana Jiráková
jirakova.ivana@brno.cz
tel.: 542 174 134

Cílem projektu Zprostředkující subjekt ITI 3 (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000248) financovaného z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 je prostřednictvím funkce ZS ITI zajistit naplňování cílů, finančních ukazatelů a závazných milníků Integrované strategie rozvoje prostřednictvím realizace jednotlivých integrovaných projektů v rámci Brněnské metropolitní oblasti.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru