Potenciály a limity metropolitních oblastí v kohezní politice očima odborníků

Jak posílit a využít roli metropolitních oblastí při rozvoji, řízení a implementaci politiky soudržnosti? Je potřeba změna současné legislativy? A čím se liší metropolitní oblasti v Česku od těch evropských? O tom všem debatovali zástupci národní, lokální a akademické sféry během regionálního peer-learning workshopu, který se konal 27. ledna 2022 v Brně. Na setkání byly prezentovány výsledky mezinárodního projektu ESPON METRO, který hodnotil a porovnával roli a vliv politiky soudržnosti EU na rozvoj v devíti evropských metropolitních oblastech. Zároveň se projekt zaměřil na to, jak mohou metropolitní oblasti přispět k dosažení cílů politiky soudržnosti. Projekt sdružoval devět metropolitních oblastí: Brno, Barcelonu, Brusel, Florencii, Gdaňsk-Gdyň-Sopot, Lisabon, Lyon, Rigu a Turín.

Jsem rád, že město Brno mohlo být součástí projektu ESPON METRO. Kohezní politika je velmi důležitou součástí činnosti Evropské unie a má vliv na rozvoj nejenom města Brna, ale i celé metropolitní oblasti. Nástroj ITI, který umožnil Brnu čerpat alokované finance v operačních programech, se prokázal jako velmi úspěšný územní nástroj na prohlubování metropolitní spolupráce. Díky němu jsme v naší metropolitní oblasti realizovali téměř 120 projektů. Zmínit musím především jeho roli v rámci vytváření městské dopravní infrastruktury či v oblasti sociálních aktivit,“ pronesl Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna.

Tématem semináře byl mimo jiné vliv politiky soudržnosti na posílení správy a spolupráce v metropolitních oblastech. Výzkumný tým zastoupen profesorem Luďkem Sýkorou z Karlovy univerzity představil základní výsledky a zjištění mezinárodního projektu včetně vyhodnocení úrovně metropolitní spolupráce a správy v Brněnské metropolitní oblasti v kontextu mezinárodního srovnání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o výsledek několikaměsíční analytické práce týmu odborníků, kteří se věnují tématu metropolitní spolupráce. Výzkum poukázal na potřebu posílit význam metropolitní oblastí a městských regionů jako klíčových míst pro realizaci národních veřejných politik a veřejných politik EU. Zároveň je nezbytné rozvíjet mechanismy metropolitní spolupráce zahrnující široké spektrum lokálních aktérů s cílem posílit metropolitní správu a spolupráci jako samostatnou, autonomní a nezávislou na politice soudržnosti EU. To mimo jiné vyžaduje posílení role metropolitní správy a vedení, a hledání cest k vytvoření společného metropolitního fondu pro plnění metropolitních strategických priorit z vlastních prostředků, samozřejmě spolu s podporou z národních zdrojů a fondů EU“, poznamenal Luděk Sýkora z Karlovy univerzity.

Výzkumný tým ve svém shrnutí zároveň zmínil, že současná pozornost věnovaná metropolitním oblastem v ČR neodpovídá jejich potenciálu pro rozvoj České republiky. Zároveň poukázal, že institucionalizace metropolitní spolupráce je podmínkou dalšího systematického rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Nutné je vytvořit adekvátní právní rámec pro metropolitní správu.

Ministerstvo pro místní rozvoj vnímá metropolitní regiony plnící roli funkčních oblastí jako hlavní póly rozvoje území České republiky. Nově zformovaná vláda proklamuje podporu metropolitní spolupráce ve svém Programovém prohlášení vlády. Jedná se o mimořádně důležitý milník a současně o vyjádření podpory společným záměrům i vynakládanému úsilí.  Přínosy, které metropolitní spolupráce vytváří, mě utvrzují v tom, že je třeba v nastavené spolupráci pokračovat a vytvářet legislativní a příhodné podmínky pro její rozvoj na úrovni celé ČR. Toto téma totiž není jen v zájmu velkých měst a obcí v zázemí, ale také regionů a celé ČR,“ během semináře zmínila Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Seminář organizoval Program evropské meziregionální spolupráce ESPON (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost), Univerzita Karlova, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Brněnská metropolitní oblast. Setkání, které probíhalo hybridní formou (účastníci se jej mohli zúčastnit na místě či se připojit online), se účastnilo cca 50 posluchačů.

Více informací o projektu ESPON METRO naleznete na stránce: https://www.espon.eu/metro. Na této stránce naleznete mezinárodní studii, politické doporučení a konkrétní analýzy jednotlivých metropolitních oblastí včetně té Brněnské.

Prezentace ze setkání:

Metropolitní rozvoj: Potenciály a limity lokální spolupráce a politiky soudržnosti – Luděk Sýkora

Perspektivy role metropolitních oblastí v naplňování rozvojových priorit České republiky a Evropské unie pohledem MMR Marie Zezůlková

Stanovisko Brněnské metropolitní oblasti k možnostem institucionálního rámce a praktik metropolitní spolupráce – Petr Šašinka

PS ESPON 2030/PS ESPON 2020 – Milada Hroňková

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru