Harmonogram výzev

 

12. Dobudování kapacity mateřských škol v BMO (obce v BMO se skóre 4-6, vyjma Brna) II

Výzva nositele

uzavřená
17. 4. 2023 – 2. 5. 2023
29. 9. 2022 – 31. 12. 2027

3. Dobudování kapacity mateřských škol v BMO (SO ORP Ivančice, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Tišnov, Židlochovice – skóre 4 a 5)

Výzva nositele

uzavřená
30. 9. 2022 – 17. 10. 2022
29. 9. 2022 – 31. 12. 2027

8. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO (novostavby)

Výzva nositele

uzavřená
16. 11. 2022 – 28. 11. 2022
24. 11. 2022 – 30. 6. 2024

33. Bezpečnost dopravy v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Březen 2024 – Březen 2024
30. 11. 2022 – 31. 12. 2027

30. Dobudování kapacity mateřských škol v BMO (Brno) II

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
29. 9. 2022 – 31. 12. 2027

26. Výstavba cyklostezek a budování doprovodné infrastruktury v BMO II

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
8. 12. 2022 – 31. 12. 2027

25. Využívání nízkoemisních veřejných dopravních prostředků v BMO II

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
12. 12. 2022 – 31. 12. 2027

22. Sociální bydlení v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
3. 11. 2022 – 31. 12. 2027

21. Infrastruktura sociálních služeb v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
24. 10. 2022 – 31. 12. 2027

20. Rozvoj modrozelené infrastruktury v zastavěném území BMO – veřejná prostranství (IROP)

Výzva nositele

plánovaná
Červenec 2023 – Červenec 2023
9. 5. 2023 – 31. 12. 2027

17. Obnova a udržení kulturního dědictví – muzea

Výzva nositele

plánovaná
Červenec 2023 – Červenec 2023
6. 12. 2022 – 31. 12. 2027

28. Rozvoj telematiky a ITS v BMO (OPD) III

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
24. 11. 2022 – 30. 6. 2024

24. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO (modernizace) II

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
24. 11. 2022 – 30. 6. 2024

23. Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu (novostavby) II

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023
30. 11. 2022 – 30. 6. 2024

31. Podpora zájmového a neformálního vzdělávání v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Listopad 2023 – Listopad 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Červen 2023 – Září 2027

27. Výstavba a zkvalitňování dopravních terminálů a parkovacích systémů v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Červen 2023 – Prosinec 2027

19. Rozvoj rekreačních a volnočasových aktivit – cestovní ruch

Výzva nositele

plánovaná
Červenec 2023 – Červenec 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Červenec 2023 – Prosinec 2027

18. Obnova a udržení kulturního dědictví – památky

Výzva nositele

plánovaná
Červenec 2023 – Červenec 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Červen 2023 – Prosinec 2027

32. Služby infrastruktury v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Září 2023 – Červen 2024

29. Rozvoj modrozelené infrastruktury v krajině BMO (OP ŽP)

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2023 – Říjen 2023

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Červen 2023 – Prosinec 2027

4. Podpora integrace na trhu práce se zaměřením na zvláště ohrožené skupiny trhu práce

Výzva nositele

uzavřená
7. 11. 2022 – 18. 11. 2022
3. 11. 2022 – 5. 5. 2023