Do Brna se sjeli nositelé nástroje ITI a řídicí orgány s cílem vyjednávat o podobě nového programového období

Po více než roční covidové pauze se konalo dvoudenní setkání nositelů nástroje Integrovaných územních investic (ITI) a řídicích orgánů, tentokrát přímo v Brně. O tvorbě strategií integrovaného urbánního rozvoje a podobě nastavení dalšího programového období jednali minulý týden zástupci třech metropolitních oblastí a deseti aglomerací s představiteli ministerstev, která se podílejí na přípravě výzev v rámci svých operačních programů. Jednání se účastnil i zástupce Svazu měst a obcí ČR.  

Stovky vyhlášených výzev, nasmlouvané projekty za skoro 30 miliard a ukončené projekty v hodnotě cca 13 miliard. Taková je aktuální bilance měst, které byly během programového období 2014–2020 nositeli nástrojů ITI a IPRÚ. V současné době jednotlivé metropolitní oblasti a aglomerace pracují na přípravě nových integrovaných strategií a projektů, které budou jejich součástí.  

 

 

 

 

 

 

PrPPrvní den setkání byl věnován diskusi jednotlivých metropolitních oblastí a aglomerací a aktuálnímu stavu tvorby strategií a nastavení základních procesů. Ministerstvo pro místní rozvoj zde taktéž prezentovalo aktuální stav přípravy metodického pokynu MP INRAP, který rámuje základní jednotné metodické prostředí pro využívání nástroje ITI. Ministerstvo zároveň informovalo a stavu územní dimenze v operačních programech 2021+. Na územní dimenzi je vyčleněno 11,5 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), jedná se o větší podíl než požadované minimum  8 %. Toto reflektuje poměrně silné postavení integrovaných nástrojů v České republice.  

Protože mezi největší přínosy nástroje ITI patří realizace integrovaných projektů,  část setkání se zaměřila na prezentaci připravovaných integrovaných řešení, která aglomerace chystají. Hradecko-pardubická aglomerace například prezentovala integrované řešení v oblasti kultury, Ostravská metropolitní oblast představila projekt Refresh, který zahrnuje propojení technického a společensko-vědeckého výzkumu.  

Druhý den setkání probíhaly diskuse se zástupci jednotlivých řídicích orgánů, která si kladla za cíl debatovat nad výší alokací pro ITI, požadavky na podobu programových rámců a jejich hodnocení. Zástupci řídicích orgánů zároveň prezentovali možné termíny vyhlášení prvních výzev pro ITI – ty můžeme čekat během roku 2022.  

Ze setkání vyplynuly důležité závěry pro dokončení a schválení integrovaných strategií a přípravu nového období a my děkujeme všem za jejich aktivní účast.  

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru