Nová teplotní mapa Brněnské metropolitní oblasti

Území Brněnské metropolitní oblasti je geograficky různorodé. Severní a severozápadní část má členitý reliéf a najdeme zde hodně lesů, oproti tomu jižní a jihovýchodní část je spíše nížinná s velkým množstvím zemědělské půdy.

To vše můžeme vyčíst i z pozorování teplotní mapy povrchu BMO. Vysokou teplotu povrchu najdeme v jihovýchodní části metropolitní oblasti, kde se nachází především zemědělská půda, louky, pastviny a nízká vegetace. Směrem k Moravskému krasu je naopak více chladněji díky lesnatému terénu. Zastavěné části území vykazují nejvyšší teplotu povrchu, především se jedná o různé průmyslové a obchodní zóny v Brně a velkých městech v jeho zázemí.

Počet tropických dnů a teplota povrchu se postupně zvyšuje (viz například teplotní mapa BMO z roku 2018) a dlouhodobá průměrná teplota jižní části BMO je nejvyšší v celé České republice. Na to vše reaguje i nová Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+, která řeší i problematiku sucha, jak v jednotlivých opatřeních, tak v integrovaných řešení, které se zaměřují například na výstavbu zeleně v městské krajině a mimo ni. Více informací se dozvíte v aktuální verzi Strategie zde.

Mapa byla vytvořená společně s Oddělením, dat, analýz a evaluací města Brna. Data pro zpracování teplotní mapy byly pořízeny družicí Landsat 8 ze dne 9. září 2020. Čas přeletu družice nad středem území byl v 9h 45min. Družice přeletí nad zájmovým územím jednou za 16 dní. Z důvodu velké oblačnosti na snímcích v průběhu roku 2021 byl pro zpracování použit snímek ze září 2020. Nejvyšší teplota toho dne byla 24,8 °C, beze srážek. Družice Landsat 8 od roku 2013 průběžně snímá celý zemský povrh a archivy jejich snímků jsou přístupné převážně zdarma. Tepelná data pořizuje družice v rozlišení 100 metrů/pixel – satelit zachycuje elektromagnetické záření z povrchu, které je vyjádřeno jako energie, kterou těleso vysílá do atmosféry. Následně je ze staženého snímku vypočítána povrchová teplota. Pokud se chcete podívat, kde se družice dnes nachází, klikněte zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru