Vymezení území Brněnské metropolitní oblasti 14-20

Pro správné zacílení strategického plánování potřebujeme vědět, jak je reálně velká Brněnská metropolitní oblast. Tedy jak velké je funkční zázemí Brna založené na denních vazbách. 

Za tímto účelem bylo v roce 2013 zpracováno vymezení území Brněnské metropolitní oblasti, která zahrnuje 167 obcí a ve které žije k roku 2019 přibližně 620 000 obyvatel. Z analýzy mimo jiné vyplývá, že postavení Brna v rámci Jihomoravského kraje se za posledních 10 let posílilo – Brno se stává stále významnějším spádovým centrem celé oblasti.

Toto vymezení území je platné pouze pro Integrovanou strategii rozvoje BMO 14-20, pro novou strategii je z národní úrovně vydefinováno na základě dat mobilních operátorů nové funkční území

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru