Vymezení území Brněnské metropolitní oblasti 21+

Pro období po roce 2020 vznikla po domluvě se všemi statutárními městy díky Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky jednotná metodika vymezení metropolitních území a aglomerací v ČR(celkem se jedná o vymezení třech metropolitních oblastí a 10 aglomerací). Toto vymezení slouží jako podklad pro realizaci regionální politiky prostřednictvím Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+je důležité pro tvorbu a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ a pro využívání územního nástroje integrovaných a územních investic (ITI).

Území bylo vymezeno na základě metropolizačních procesů (dojížďky do práce, škol a dalších cest) a jedná se tedy o funkční území s přirozenými vazbami (tzv. FUA – funkční městská oblast). Pro zjištění jednotlivých procesů byla využita data mobilního operátora. Více informací v dokumentu zde.

Podrobnou mapu BMO 21+ naleznete v pdf zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru